Aeres MAVO Bilthoven, toen en nu

Zo’n 90 jaar geleden, om precies te zijn op 19 juli 1930 werd het initiatief genomen om een christelijke ULO in Bilthoven op te richten. In dat jaar kregen al een 40-tal leerlingen hun eerste lessen op een tijdelijke locatie in de Groen van Prinstererschool.

In 1931 werden in vier maanden tijd drie lokalen en een vaklokaal gebouwd aan de Overboslaan. Totale kosten: dertigduizend gulden. Het aantal leerlingen nam zodanig toe dat er vijf jaar later nog eens twee lokalen werden bijgebouwd. In de 2e wereldoorlog deed de school ook dienst als distributiepunt voor rantsoenbonnen.

Groeien en uitbreiden

In de jaren 1958 en 1960 werd de school opnieuw uitgebreid met respectievelijk drie en twee lokalen op de bovenverdieping. Ook de jaren daarna bleef de school groeien. Telkens kwamen er (nood)lokalen bij.

In 1972 werd de Van Everdingenschool (1932) verplaatst naar een nieuwe locatie. Kort daarna kocht de Oranje Nassau School het schoolgebouw en werd het toegevoegd aan het bestaande pand aan de Overboslaan. Met de aankoop van de Van Everdingenschool werd de school in een keer uitgebreid met zes lokalen en een gymzaal. De Van Everdingenschool was tot op dat moment een basisschool. De Oranje Nassauschool voor ULO was inmiddels door de komst van de Mammoetwet een mavo geworden.

In 1977 telde de Oranje Nassauschool een recordaantal van 542 leerlingen. Het grote aantal leerlingen was opnieuw aanleiding tot verbouwing en uitbreiding. De twee gebouwen werden met elkaar verbonden en er kwam een nieuwe gymzaal, nieuwe kleedlokalen, een fietsenkelder en een aula.

Fusie

De Wet op het Voortgezet Onderwijs in 1998 zorgde onder andere voor het samensmelten van de mavo en de VBO-scholen. Met het ontstaan van dit nieuwe type onderwijs; de vmbo-school, waren er onderwijskundige redenen om te fuseren met het toenmalige Groenhorst College, nu Aeres VMBO en Aeres MBO.

Gemeentelijk monument

Het pand is in 1930 ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect P.J. Vermaak. Tegenwoordig is het een gemeentelijk monument. De verschillende verbouwingen in 2005, 2016 en 2017 hebben de school inmiddels de eigentijdse, huidige vorm gegeven. Dit ziet u vooral als uw binnen in de school bent. Het monumentale karakter van de school is vooral te danken aan de buitenkant.