Dáárom Aeres MAVO Bilthoven

Volop kansen en keuzes voor iedereen!

Bij de tl-leerweg van Aeres VMBO Maartensdijk (nu nog Aeres MAVO Bilthoven) krijgen alle leerlingen volop kansen en keuzes. Ze leren hun eigen keuzes te maken. Iedere leerling maakt zijn eigen leerplan met leerdoelen. Leerlingen die sneller door de stof heen gaan, kunnen kiezen voor een verdieping van de vakken of doen al delen van het centraal examen in klas 3. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen dit gewoon op school. Docenten zijn hiervoor speciaal opgeleid.  

De lessen zijn op mavoniveau. Dat is hetzelfde als het niveau van vmbo-theoretische leerweg. Op school zitten 450 leerlingen (inclusief de leerlingen van Aeres VMBO Maartendijk). Ze komen uit de hele omgeving, van De Bilt en Utrecht tot Zeist. De school staat bekend als een kleine school waar iedereen elkaar kent. Naast de algemene vakken zoals Nederland, Engels en wiskunde leren leerlingen welke manier van leren het beste bij hen past. Leert een leerling bijvoorbeeld het beste door iets te doen, of door juist met zijn neus in de boeken te zitten? Als je weet hoe je het beste leert, leer je makkelijker en kan leren leuk zijn.

Sterke punten

Benieuwd naar de sterke punten van onze tl-leerweg? Hieronder staan ze voor u op een rij:

We zorgen voor uitdagend, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Leerlingen vinden het een leuke en gezellige school, waar de onderlinge sfeer goed is. Elke leerling voelt zich thuis. Alle medewerkers van de school werken met het doel dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen bestaan en dat van anderen.

De sfeer hier op school is goed. Ik zit in de leerlingenraad en ik kan het uitspreken als ik ergens niet tevreden over ben. Er wordt echt naar je geluisterd.

Andrea

Zorg voor elkaar

We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten respect voor elkaar hebben, dat zij elkaar waarderen als persoon en dat er voor ieder voldoende ruimte is om zich te ontwikkelen. Hiervoor hebben we binnen onze school drie afspraken gemaakt:

  1. We tonen respect en zorg voor medemens en omgeving.
  2. We zijn medeverantwoordelijk voor het leefbaar houden van de school, zodat iedereen zich veilig kan voelen.
  3. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces op school.

Zorg voor de eigen leefomgeving

We vinden het heel normaal dat we samen de school en de schoolomgeving netjes houden. De leerlingen van klas 1 en 2 maken daarom volgens het rooster op de monitor na elke pauze de aula en de gangen schoon. De leerlingen van klas 3 en 4 ruimen de rommel op het schoolplein op.