Aeres MAVO Bilthoven

Bezoekadres
Overboslaan 15
3722 BJ  Bilthoven

Postadres
Postbus 320
3720 AH  Bilthoven

Telefoon:
088 - 020 56 00

E-mail algemeen

mavo.bilthoven@aeres.nl

E-mail absentie

absentiebilthoven@aeres.nl

Directeur mw. J. Rijks Lutke
Teamleider mw. L. van Esveld
Contactgegevens teamleden

In dit medewerkersoverzicht vindt u de contactgegevens van alle teamleden. Heeft u een vraag over uw kind? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.