Naast de lessen vindt per schooljaar een aantal buitenschoolse activiteiten plaats. Deze zorgen ervoor dat leerlingen en docenten elkaar op een andere manier ontmoeten. Daarnaast zijn er vaste activiteiten per leerjaar.

Groenprojecten en -activiteiten

Elk jaar organiseert Aeres VMBO Almere praktijkdagen. Op deze dagen verrichten onze leerlingen verschillende werkzaamheden als vrijwilliger in de gemeente Almere. Ook hebben wij elk jaar een Gezonde Schoolweek volledig gericht op gezonde activiteiten. Dit jaar hebben ook een aantal leerlingen uit leerjaar 2 de Oostvaardersplassenbezocht.

Sportactiviteiten

Onze docenten Sport en Bewegen organiseren elk jaar sportdagen en verschillende sportactiviteiten. De afgelopen twee jaar hebben verschillende docenten en leerlingen meegedaan aan Flevoland Fietst Tegen Kanker.


Schoolfeesten

Wij organiseren elk jaar drie schoolfeesten: een onderbouw schoolfeest voor leerjaar 1 en 2, een Kerstgala voor leerjaar 3 en 4 en een examenfeest voor de examenleerlingen.

Vaste activiteiten