Het doel van de stage is dat onze leerlingen straks een betere keuze kunnen maken in de toekomst. Door het werken binnen een bedrijf, kan er een beter beroepsbeeld worden gevormd.

Bovendien biedt de werkplek, in het geval van de groene stage, een mooie uitdagende omgeving om nieuwe en aangeleerde vaardigheden in een authentieke context te oefenen en eigen te maken.

Maatwerk

Om aan de behoeften van onze leerlingen tegemoet te komen, willen we graag maatwerk leveren. Hierbij willen we het mogelijk maken dat een leerling onder bepaalde voorwaarden een extra stage mag lopen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als een leerling twijfelt over twee verschillende beroepen. Of als een leerling naast zijn/haar verplichte groenstage in leerjaar 4 ook graag een LOB stage in de grijze sector wil lopen. In dit geval kunt u een mail sturen naar de stagecoördinator de heer C. Lucke.

Werktijden:

In principe houden de leerlingen tijdens de stage de werktijden van het bedrijf aan. Omdat veel van onze leerlingen die stage lopen 14 of 15 jaar zijn, gelden soms afwijkende arbeidstijden zoals deze wettelijk zijn vastgelegd. Bij 16 jaar is dat bijvoorbeeld tot 23.00 uur.

Dit betekent:

  • De maximale arbeidstijd is 7 uur per dag en maximaal 35 uur per week.
  • De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur. En in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur.
  • Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.
  • Werken op zondag is niet toegestaan.

De leerling heeft geen recht  op een stagevergoeding.

Informatie over welke verzekeringen belangrijk zijn bij het stagelopen, welke verzekeringen door de school zijn afgesloten en welke dekking er geboden wordt, lees je hier.