Alles over aanmelden

Inschrijven vóór 1 maart 2023 op Aeres VMBO Almere

Heb je als ouder/verzorger of als leerling kennisgemaakt met onze school tijdens onze informatieavonden of open dag en wil je je aanmelden?

De inschrijving voor het eerste leerjaar dient te gebeuren voor 1 maart 2023 en aanmelding voor instroom in het tweede- of derde leerjaar dient te gebeuren voor 1 april 2023.
Aanmelden gaat bij ons digitaal via de knop ‘Aanmelden’ rechtsboven op deze pagina.

Bij het digitaal aanmelden is het handig om een aantal gegevens bij de hand te hebben. Zorg dat jij je Burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van de basisschool en/of vooropleiding hebt. Zo kun je gemakkelijk en snel je aanmelding invullen.

We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals verklaringen (zoals dyslexie of dyscalculie) te maken. Deze documenten kun je namelijk bij de laatste stap van de aanmelding uploaden.

Direct na het voltooien van de aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat de aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat je bent aangenomen. Na de bevestiging ontvang je ook meer informatie over de vervolgstappen.

Toelatingsbeleid voor leerjaar 2023-2024

Ouders/verzorgers en leerlingen stoppen veel tijd in het uitzoeken van de school die bij hen past. Je kunt je aanmelden voor het vmbo groen als je met voldoende resultaat de basisschool hebt doorlopen. Ook zijn leerlingen toelaatbaar die het laatste leerjaar hebben doorlopen van een school voor speciaal onderwijs, waarvan de leerstof gelijkwaardig is aan die van het basisonderwijs. Ook leerlingen met een handicap kunnen zich aanmelden. Het advies van de docent groep 8 is daarbij leidend.

LET OP:
vanaf schooljaar 2023-2024 werken alle VO scholen in Almere via het systeem van Kies je school in Almere. Meer info: www.kiesjeschoolinalmere.nl.
Aanmelden gaat volgens de procedure via Digidoor in Almere. Ouders schrijven in voor 3 scholen. Is AERES VMBO Almere de 1e school van voorkeur, dan volgt er een link naar de aanmelding van AERES zelf. Meer informatie over de procedure staat op Kiesjeschoolinalmere.nl.

Voor aanmelding voor 1 maart geldt een maximaal aantal van 230 aanmeldingen voor schooljaar 2023 – 2024.
Dit aantal is gebaseerd op maximaal:
60 plekken BL
80 plekken KL
90 plekken (H)GL

Na 1 maart delen wij maximaal 10 klassen in op basis van maximale groepsgrootte van BL – 18 leerlingen, KL 25 leerlingen, (H)GL 28 leerlingen, met schuifruimte voor heterogeniteit.

Leerwegarrangement

Leerlingen die in aanmerking komen voor het leerwegarrangement (LWA), moeten zich ook voor 1 maart hebben aangemeld. Binnen Almere zijn door alle scholen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de lwa-leerlingen te bereiken. Kort na 1 maart wordt in een overleg tussen deze scholen bekeken of alle lwa-leerlingen op de school van hun voorkeur geplaatst kunnen worden. Kun je bij ons niet geplaatst worden, dan krijg je zo snel mogelijk bericht.

Na de inschrijving

Je hebt je aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hier staat zes weken voor. Na deze periode ontvangt je toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heb je een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk.

Kennismakingsochtend

Als je net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leer jij je nieuwe klasgenoten kennen en wie je mentor is. Na de zomervakantie ga je dan echt van start als nieuwe leerling van Aeres VMBO Almere.

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Almere vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school.