Alles over aanmelden

Aanmelden op Aeres VMBO Almere

Wil je je samen met je ouders aanmelden voor het schooljaar 2024 - 2025? Erg leuk dat je kiest voor onze school!

U kunt uw kind hieronder aanmelden voor onze school. We kijken ernaar uit jullie allemaal te verwelkomen!

Kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden

Toelatingsbeleid voor leerjaar 2024-2025

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen stoppen veel tijd in het uitzoeken van de school die bij hen past. U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor het vmbo groen als uw kind met voldoende resultaat de basisschool heeft doorlopen. Ook zijn leerlingen toelaatbaar die het laatste leerjaar hebben doorlopen van een school voor speciaal onderwijs, waarvan de leerstof gelijkwaardig is aan die van het basisonderwijs. Ook leerlingen met een handicap kunnen zich aanmelden. Het advies van de docent groep 8 is daarbij leidend.

Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor deze school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen.


Top 3
Daarom vragen we om, samen met uw kind, een top 3 van favoriete VO-scholen te maken. Tussen 25 maart en 31 maart 2024 geven jullie deze top 3 door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. De basisschool van uw kind verstuurt tijdig de inloggegevens voor Digidoor naar u toe.

LET OP: vanaf schooljaar 2024 - 2025 werken alle VO scholen in Almere via het systeem van Kies je school in Almere. Meer info: www.kiesjeschoolinalmere.nl.

Aanmelden gaat volgens de procedure via Digidoor in Almere. Ouders schrijven in voor 3 scholen. Is Aeres VMBO Almere de eerste school van voorkeur, dan volgt er een link naar de aanmelding van Aeres zelf. Meer informatie over de procedure staat op 
Kiesjeschoolinalmere.nl

Voor aanmelding geldt een maximaal aantal van 230 aanmeldingen voor schooljaar 2024 - 2025.
Dit aantal is gebaseerd op maximaal:
60 plekken BL
80 plekken KL
90 plekken GL

Hierna delen wij maximaal 10 klassen in op basis van maximale groepsgrootte van BL – 18 leerlingen, KL 25 leerlingen, GL 28 leerlingen, met schuifruimte voor heterogeniteit.

Leerwegarrangement

Binnen Almere zijn door alle scholen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de lwa-leerlingen te bereiken. Na de aanmeldingen wordt in overleg tussen deze scholen bekeken of alle lwa-leerlingen op de school van hun voorkeur geplaatst kunnen worden. Kunt uw kind niet bij ons geplaatst worden, dan krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Na de inschrijving

U hebt uw kind aangemeld bij ons op school en hoe nu verder? Na de aanmelding gaat de toelatingscommissie de aanmelding bekijken. Hier staat zes weken voor. Na deze periode ontvangt u een toelatings-, afwijzings- of verlengingsbrief. Heeft u een verlengingsbrief ontvangen, dan gaat de toelatingscommissie de aanmelding nog een keer bestuderen. Hier staat vier weken voor. Alle communicatie met betrekking tot de aanmelding verloopt schriftelijk.

Kennismakingsochtend

Als uw zoon of dochter net op een middelbare school komt, is alles nieuw en spannend. Een andere school, andere vakken, nieuwe klasgenootjes, meer leraren, een grotere schooltas en meer huiswerk. Daarom organiseren wij al voor de zomervakantie een kennismakingsochtend. Tijdens de kennismakingsochtend leer uw kind nieuwe klasgenoten kennen en wie zijn of haar mentor is. Na de zomervakantie gaat uw kind dan echt van start als nieuwe leerling van Aeres VMBO Almere.

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Almere vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school.