Kom jij bij de leerlingenraad?

Heb jij een eigen mening? Heb je goede ideeën? Kun je spreken namens andere leerlingen? Is je antwoord op deze vragen ‘JA’? Meld je dan NU aan voor de leerlingenraad!

Aanmelden

Ga naar mevr. van Luttervelt om je aan te melden. De tijd die je aan de leerlingenraad besteedt, kun je meetellen voor je Maatschappelijke Stage. Tot snel!

Vergaderingen

Samen met andere leerlingen kun je deel gaan uitmaken van de leerlingenraad. Deze leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen. Er wordt door deze raad regelmatig vergaderd. Een leraar of lerares begeleidt deze vergaderingen. Allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school en die de leerlingenraad belangrijk vindt kunnen aan de orde komen en bij problemen, vragen en/of wensen kan over een mogelijke oplossing worden nagedacht. Naast een leerlingenraad is er ook een leerlingenstatuut. Hierin staan precies de rechten en de plichten van alle leerlingen vermeld. Iedereen (leerlingen en personeel) moet zich hieraan houden.