Aeres VMBO Almere maakt zich sterk voor gerichte begeleiding van leerlingen op school. In het kader van de invoering van de Wet op passend onderwijs hebben we een school ondersteuningsprofiel opgesteld waarin omschreven staat welke ondersteuning de school kan bieden. Dit splitsen wij uit in basisondersteuning en extra ondersteuning.

Klik hier voor het School ondersteuningsprofiel (SOP)

Basisondersteuning

Aeres VMBO Almere hecht grote waarde aan gerichte begeleiding van leerlingen die aan de school zijn toevertrouwd. De basisondersteuning, ‘aandacht voor de leerling’ krijgt vorm door de medewerking van de: mentoren, teamcoördinatoren, zorgcoördinator en het loopbaanorièˆntatie- en begeleiding-dossier, ook wel LOB genoemd.

Extra ondersteuning

Wij zijn een reguliere school. In het ondersteuningsprofiel van Aeres VMBO Almere is nader omschreven welke extra begeleiding wij kunnen bieden en welke grenzen wij stellen aan de zorgmogelijkheden.