Aeres VMBO Almere heeft 250 vuilniszakken vuil verzameld tijdens de Gezonde Schoolweek

Het onderwerp ‘afval’ stond het afgelopen schooljaar centraal tijdens de 'Gezonde Schoolweek'. Conciërges dhr. C. Lucke, dhr. D. Lit en dhr. V. Lens hebben samen met de eerste klassen de omgeving rondom de school spic en span gemaakt. Tijdens dit jaarlijks terugkerend event zijn er allerlei activiteiten georganiseerd en gastlessen gegeven aan de leerlingen uit klas 1 en 2 rondom de onderwerpen; gezonde voeding, beweging, duurzaamheid, alcohol- en drugspreventie en veiligheid.

Mini-les zwerfvuil

Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben de conciërges mini-lessen gegeven aan alle leerlingen uit de eerste klassen van de school. Tijdens deze les werd uitleg gegeven over zwerfvuil en de gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het milieu. Dit werd door middel van vragen, voorbeelden en foto’s uitgelegd. De leerlingen schrokken van de foto’s waarop te zien was wat de gevolgen zijn als dieren plastic eten.

Prikken

Na de mini-les zwerfvuil waren de leerlingen enthousiast om aan de slag te gaan. In de periode van woensdag tot en met vrijdag hebben 9 groepen van circa 28 leerlingen de omgeving rondom de school schoongemaakt. In totaal hebben ze meer dan 250 vuilniszakken vuil verzameld.

Gemeente Almere

De conciërges van Aeres VMBO Almere hebben bij deze actie toezichthouder, Raynald Kross, van de Gemeente Almere betrokken. Hij heeft gezorgd voor de materialen. De leerlingen gingen uitgerust met knijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken te werk.