De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Sneek heeft als directie één directeur. Op het VMBO zijn twee teamleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

  • Directeur
    De heer Richard van der Molen
  • Teamleider
    De heer Sietse Planting 

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. B.M.P. Pellikaan
  • Vice-voorzitter: Dhr. M.H.C. Komen

Instellingsdirectie Aeres VMBO en MBO

  • Mevr. G.J.M. Kruijer
  • Dhr. A.R. Jaarsma

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl