Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren heten ‘de onderbouw’ en vanaf het derde leerjaar begint de ‘bovenbouw’. Vanaf dan volgt je een ‘leerweg’. De keuze voor de leerweg maak je samen met je docent in het tweede leerjaar. Aeres VMBO Sneek biedt onderwijs binnen de leerwegen: BB, KB, GL en TL/MAVO.

Basisberoepsgerichte leerweg (basis of bb)

Deze leerweg is gericht op de praktijk. Je leert het liefst door te doen. Daarom krijg je vooral praktische vakken waar je veel met je handen kunt werken. Daarnaast volg je natuurlijk basisvakken zoals Nederlands en Wiskunde. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kader of kb)

Deze leerweg is een combinatie van theorie- en praktijkvakken. Je hebt geen moeite met leren, maar bent graag praktisch bezig. Je krijg meer uren praktijkvakken en stage dan in de Gemengde Leerweg.

Gemengde leerweg (gl)

De Gemengde Leerweg is meer gericht op theorie. Je houdt van leren, maar op deze opleiding kun je ook praktisch bezig want je krijgt 5 theorievakken en 1 praktijkvak.

Theoretische leerweg *(tl/MAVO)

Een diploma voor de Theoretische Leerweg kun je in de Gemengde Leerweg halen. Je kiest dan een extra theorievak. Je krijgt zes theorievakken, een praktijkvak en twee diploma’s! Een diploma van de Gemengde Leerweg en een diploma van de Theoretische Leerweg. 
*Je zit in de klas van de Gemengde Leerweg maar doet een vak extra.