Ouderraad

De (centrale) Ouderraad is gesprekspartner voor het College van Bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het VMBO en de kwaliteit van het onderwijs. 
Binnen onze locatie Sneek is ook een School Advies Raad actief. 

Als u wilt meedenken over het beleid en de keuzes van de school dan kunt u dit aangeven bij de directeur van de school.