Leeringenraad

We vinden het belangrijk om te luisteren naar de ideeën van onze leerlingen. Daarom heeft onze school een leerlingenraad. Deze wordt gevormd door leerlingen uit alle leerjaren. De teamleider gaat meerdere keren per jaar in gesprek, tijdens dit gesprek kunnen leerlingen hun meningen en ideeën laten horen.