Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitszorg vinden we erg belangrijk op onze school. Hieronder valt kwalitatief goed onderwijs, de examenresultaten en de tevredenheid van jou als leerling, jouw ouders/verzorgers en onze medewerkers.  

Om dit te bereiken zetten we de volgende middelen in:

  • Klankbordgroep die bestaat uit ouders/verzorgers die kritisch willen meedenken
  • Enquêteren van leerlingen, ouders en medewerkers en stageaanbieders
  • Bespreken van doorstroomgegevens en examenresultaten
  • Overleg met het basisonderwijs voor een goede aansluiting basis- en voortgezet onderwijs

Resultaten Aeres VMBO Sneek

  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2014-2015: 94%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2015-2016: 88%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2016-2017: 94%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2017-2018: 92%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2018-2019: 91%
  • Geslaagd voor een VMBO diploma 2019-2020: 99%

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Sneek

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.