Jouw keuzevakken

Voor de 3e klas kies je keuzevakken die jou leuk lijken. De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (BB en KB) kiezen vier vakken. De gemengde en theoretische leerwegen (GL en TL) kiezen twee vakken. In een half schooljaar volg je vier lesuren de praktijkvakken die je gekozen hebt. In klas 3 en 4 ga je ook stagelopen bij een bedrijf dat goed aansluit bij de keuze van deze vakken. Bij ons kun je kiezen uit:

  • Lassen
  • Het groene machinepark
  • Tuinontwerp en -aanleg
  • Keuken
  • Patisserie
  • Houden van dieren*
  • Duurzame melkveehouderij
  • Gezonde dieren*
  • Mode en design
  • Bloemwerk

Download hier informatie over alle keuzevakken.

*als er voldoende aanmeldingen zijn kan er een specialisatie gekozen worden in melkvee, paard of gezelschapsdieren.

Het aantal en de keuzevakken kunnen in de loop van de jaren aangepast worden. Dit heeft te maken met interesses en aantal leerlingen.

In klas 4 volg je het profiel Groen. Hierin doe je een praktisch examen dat gaat over veeteelt, plantenteelt, voeding, groen, bloem en transport en verkoop.