Wanneer uw kind zijn of haar diploma heeft gehaald, kan hij/zij nog alle kanten op. Hij/zij mag naar alle mbo-opleidingen. Met een tl-diploma kan hij/zij ook door naar de havo.

Doorstroommogelijkheden mbo

Binnen het mbo zijn er veel scholen en opleidingen waaruit uw kind kan kiezen. Een voorbeeld is Aeres MBO. Hier kan uw kind ondernemend beroepsonderwijs volgen met respect voor mens, dier en natuur. Belangrijk is dat een leerling samen met ouders/verzorgers en school zich tijdig gaat oriënteren naar de mogelijkheden van de vervolgopleidingen. Dit kan door het bezoeken van Open Dagen en/of Oriëntatiedagen. Leerlingen moeten zich vóór 1 april van het schooljaar aangemeld hebben bij één of meerdere vervolgopleidingen. De definitieve keuze kan gemaakt worden als een leerling weet of hij/ zij haar diploma behaald heeft.

Ook op school wordt er veel aandacht besteed op de voorbereiding van de uiteindelijke beroepskeuze. Een voorbeeld hiervan is de beroepenmarkt die in leerjaar twee wordt georganiseerd. Uw kind krijgt zo een idee welke beroepen er allemaal zijn. Het vak LOB vormt hierin ook een belangrijke pijler. Hierbij wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de voorbereiding op stages, de stage zelf en het maken van een beroepentest. Ook de decaan en mentor kunnen een belangrijke rol spelen bij het keuzeproces.

Naast de term mbo kunt u ook de termen ROC en AOC tegenkomen. Dit zijn allebei mbo-scholen. Het ROC staat voor Regionaal Opleidingscentrum. Zij hebben meerdere scholen in een regio. Het AOC staat voor Agrarisch Opleidingscentrum en is meer gericht op de groene sector. Hier kan uw kind leren voor beroepen zoals bijvoorbeeld hovenier, dierverzorger of bloemist.

Afhankelijk van de leerweg kan uw kind zich aanmelden bij een opleiding gekoppeld aan de volgende niveaus :

 • BL = niveau 2
 • KL = meestal niveau 3
 • GL/TL= niveau 3 of 4 (afhankelijk van opleiding)

Vaak kunnen studenten binnen deze opleidingen kiezen voor een BOL- of BBL -traject. BBL- trajecten vinden voornamelijk plaats voor niveau 1 en 2 opleidingen. De BOL-trajecten komt u op alle niveaus tegen.

1. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL):

Bij een BOL-opleiding gaat de deelnemer voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast brengt hij/zij 20 tot 40 weken werkend en lerend door in een bedrijf. De stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer bewijst dat hij/zij het in de praktijk kan toepassen wat tijdens de opleiding is geleerd én in staat is nieuwe vaardigheden aan te leren. We spreken dan ook officieel van beroepspraktijkvorming.

2. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):

Bij een BBL-opleiding heeft de deelnemer werk voor minstens 20 uur per week, en leert hij/zij het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk. Daarnaast gaat de deelnemer één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school. Ook als de deelnemer al een tijd van school af is en werkt, kan hij/zij aan een BBL-opleiding beginnen. Uw kind wordt bij deze opleidingen pas aangenomen als het werkelijk ook een werkplek heeft.

Aeres MBO onderwijslocaties

 • Mbo niveau 2:

  • Medewerker bloemist
  • Medewerker dierverzorging
  • Medewerker hovenier

  Mbo niveau 3:

  • Vakbekwaam bloemist
  • Vakbekwaam hovenier
  • Vakbekwaam medewerker dierverzorging
  • Vakbekwaam medewerker paardensport en –houderij

  Mbo niveau 4:

  • Bedrijfsleider dierverzorging
  • Bedrijfsleider paardensport en –houderij
  • Bloem en groen stylist
  • Ondernemer bloemist
  • Opzichter uitvoerder groene ruimte
  • Toegepaste biologie
  • Vakexpert food & lifestyle
 • Mbo niveau 2:

  • Medewerker dierverzorging
  • Medewerker groen, grond en infra
  • Medewerker paardenhouderij
  • Medewerker paardenhouderij
  • Medewerker varkenshouderij
  • Medewerker veehouderij

  Mbo niveau 3:

  • Dierverzorger hokdieren pluimveehouderij
  • Dierverzorger hokdieren varkenshouderij
  • Dierverzorger melkvee
  • Hoefsmid
  • Vakbekwaam medewerker dierverzorging
  • Vakbekwaam medewerker groen, grond en infra
  • Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

  Mbo niveau 4:

  • Bedrijfsleider dierverzorging
  • Instructeur paardensport en -houderij
  • Melkveehouder
  • Ondernemer groen, grond en infra
  • Paraveterinair dierenartsassistent
  • Pluimveehouder
  • Varkenshouder
 • Mbo niveau 2:

  • Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf teelt
  • Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf veehouderij

  Mbo niveau 3:

  • Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf teelt
  • Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf veehouderij
  • Werkbegeleider biologisch-dynamisch bedrijf teelt
  • Werkbegeleider biologisch-dynamisch bedrijf veehouderij
  • Begeleider stadslandbouwbedrijf teelt
  • Begeleider stadslandbouwbedrijf veehouderij

  Mbo niveau 4:

  • Bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf
 • Mbo niveau 3:

  • Food

  Mbo niveau 4:

  • Food
  • Toegepaste Biologie
 • Mbo niveau 2:

  • Medewerker akkerbouw
  • Medewerker veehouderij
  • Medewerker agrarisch loonwerk en techniek
  • Medewerker hovenier

  Mbo niveau 3:

  • Vakbekwaam medewerker plant en business
  • Dierverzorger melkveehouderij
  • Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk en techniek
  • Vakbekwaam medewerker paardenhouderij
  • Vakbekwaam hovenier

  Mbo niveau 4:

  • Vakexpert plant en business
  • Melkveehouder, voorlichter, adviseur
  • Ondernemer agrarisch loonwerk
  • Bedrijfsleider paardenhouderij
  • Toegepaste biologie
  • Opzichter/uitvoerder groene ruimte
 • Mbo niveau 2:

  • Medewerker hovenier
  • Natuur en recreatie

  Mbo niveau 3:

  • Vakbekwaam hovenier
  • Natuur en recreatie

  Mbo niveau 4: 

  • Groene ruimte
 • Mbo niveau 2:

  • Groene ruimte
  • Bloemsierkunst

  Mbo niveau 3:

  • Groene ruimte
  • Bloemsierkunst
  • Styling en Design

  Mbo niveau 4:

  • Groene ruimte
  • Styling en Design

Geen diploma

Leerlingen die helaas geen diploma hebben behaald en 16 jaar of ouder zijn kunnen ervoor kiezen om het examenjaar over te doen. Ook hebben ze de mogelijkheid zich aan te melden bij een zogeheten Entree-opleiding oftewel een niveau 1 opleiding. Er zijn Entree opleidingen die een brede basis bieden en er zijn Entree-opleidingen die zich richten op één sector, bijvoorbeeld de zorgsector. Als een leerling zich aanmeldt bij een Entree opleiding kan hij/zij kiezen voor een BOL- of een BBL-traject.

Vragen of meer informatie?

Heeft uw vragen over één van deze onderwerpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de decaan van onze school: meneer Van Kessel of mevrouw Hoefakker. Of bel 088 020 5500. En kijk eens op de website van Aeres MBO.