Wanneer uw kind zijn of haar diploma heeft gehaald, kan hij/zij nog alle kanten op. Hij/zij mag naar alle mbo-opleidingen. Met een tl-diploma kan hij/zij ook door naar de havo.

Doorstroommogelijkheden mbo

Binnen het mbo zijn er veel scholen en opleidingen waaruit uw kind kan kiezen. Een voorbeeld is Aeres MBO. Hier kan uw kind ondernemend beroepsonderwijs volgen met respect voor mens, dier en natuur. Belangrijk is dat een leerling samen met ouders/verzorgers en school zich tijdig gaat oriënteren naar de mogelijkheden van de vervolgopleidingen. Dit kan door het bezoeken van Open Dagen en/of Oriëntatiedagen. Leerlingen moeten zich vóór 1 april van het schooljaar aangemeld hebben bij één of meerdere vervolgopleidingen. De definitieve keuze kan gemaakt worden als een leerling weet of hij/ zij haar diploma behaald heeft.

Ook op school wordt er veel aandacht besteed op de voorbereiding van de uiteindelijke beroepskeuze. Een voorbeeld hiervan is de beroepenmarkt die in leerjaar twee wordt georganiseerd. Uw kind krijgt zo een idee welke beroepen er allemaal zijn. Het vak LOB vormt hierin ook een belangrijke pijler. Hierbij wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de voorbereiding op stages, de stage zelf en het maken van een beroepentest. Ook de decaan en mentor kunnen een belangrijke rol spelen bij het keuzeproces.

Naast de term mbo kunt u ook de termen ROC en AOC tegenkomen. Dit zijn allebei mbo-scholen. Het ROC staat voor Regionaal Opleidingscentrum. Een ROC heeft meerdere scholen in een regio. Veel van de opleidingen zijn op het gebied van economie, handel, techniek en zorg en welzijn. Je wordt b.v. opgeleid tot kapper, beveiliger, autotechnicus en meubelmaker. Het AOC staat voor Agrarisch Opleidingscentrum en is meer gericht op de groene sector. Hier kan je leren voor beroepen zoals bijvoorbeeld hovenier, dierverzorger of bloemist.

Afhankelijk van de leerweg kan uw kind zich aanmelden bij een opleiding gekoppeld aan de volgende niveaus :

  • BL = niveau 2
  • KL = meestal niveau 3
  • GL/TL= niveau 3 of 4 (afhankelijk van opleiding)

Vaak kunnen studenten binnen deze opleidingen kiezen voor een BOL- of BBL -traject. BBL- trajecten vinden voornamelijk plaats voor niveau 1 en 2 opleidingen. De BOL-trajecten komt u op alle niveaus tegen.

1. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL):

Bij een BOL-opleiding gaat de deelnemer voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast brengt hij/zij 20 tot 40 weken werkend en lerend door in een bedrijf. De stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer bewijst dat hij/zij het in de praktijk kan toepassen wat tijdens de opleiding is geleerd én in staat is nieuwe vaardigheden aan te leren. We spreken dan ook officieel van beroepspraktijkvorming.

2. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL):

Bij een BBL-opleiding heeft de deelnemer werk voor minstens 20 uur per week, en leert hij/zij het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk. Daarnaast gaat de deelnemer één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school. Ook als de deelnemer al een tijd van school af is en werkt, kan hij/zij aan een BBL-opleiding beginnen. Uw kind wordt bij deze opleidingen pas aangenomen als het werkelijk ook een werkplek heeft.

Aeres MBO onderwijslocaties

Geen diploma

Leerlingen die helaas geen diploma hebben behaald en 16 jaar of ouder zijn kunnen ervoor kiezen om het examenjaar over te doen. Ook hebben ze de mogelijkheid zich aan te melden bij een zogeheten Entree-opleiding oftewel een niveau 1 opleiding. Er zijn Entree opleidingen die een brede basis bieden en er zijn Entree-opleidingen die zich richten op één sector, bijvoorbeeld de zorgsector. Als een leerling zich aanmeldt bij een Entree opleiding kan hij/zij kiezen voor een BOL- of een BBL-traject.

Vragen of meer informatie?

Heeft uw vragen over één van deze onderwerpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de decanen van onze school: de heer Van Kessel, mevrouw Hoefakker of mevrouw Visser. Of bel 088 020 5500. En kijk eens op de website van Aeres MBO.