Bij ons op school volgen de leerlingen van bb, kb en gl het brede profiel Groen. Ze gaan hier aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid.
De tl-leerlingen volgen in de onderbouw ook het profiel Groen. In de bovenbouw kies je als tl-leerling voor een van de profielen: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Groen. 

Het profiel Groen

Je leert over alles wat groeit en bloeit in de groene sector. De kennis die je hierbij opdoen, komt goed van pas in hun verdere leven of in het beroep dat ze later gaan kiezen. Dat kan in de groene sector zijn, maar dat hoeft niet. Met het profiel Groen kunnen ze nog alle kanten op. Het profiel Groen bestaat uit twee delen: het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken.

Profielvak Groen: werken in thema's

Leerlingen van de bb, kb en gl-leerweg  volgen van leerjaar 1 tot en met 4 het profielvak Groen. Je doet dit vier lesuren per week. In het profielvak Groen werk je in thema’s. Door het werken in thema's plaatsen we leerlingen in situaties die in het werkelijke leven ook voorkomen. En dat vinden we belangrijk. Leren krijgt betekenis, je weet waarvoor je het doet. Dat motiveert. En je krijgt een beeld van de beroepen waaruit je later kunt kiezen.

Binnen een thema werk je aan een eindopdracht. Enkele thema’s in de onderbouw zijn:

  • Verzorgen
  • Seizoenen
  • Ontwerpen, construeren en inrichten
  • De winkel
  • Gezond van Grond naar mond
  • Onderhoud van openbaar groen

Voorbeeld thema: Seizoenen

De eindopdracht die leerlingen bij dit thema krijgen, is het verzorgen van een overheerlijke lunch voor een doelgroep. De lunch bestaat uit een seizoensoep met brood en boter. Voor op de tafel moeten de leerlingen een bloemstuk maken, dat past bij het seizoen. Tijdens de voorbereidingen voor deze eindopdracht vergroten de leerlingen hun kennis over voeding en bloem. Ook verbeteren ze hun vaardigheden voor het bereiden van voedsel en het maken van bloemstukken.

Voorbeeld thema: Ontwerpen, construeren en inrichten

De leerlingen gaan een tuin van één vierkante meter ontwerpen en aanleggen. Ze werken in de lessen aan deze opdracht. Op deze manier komen ze meer te weten over modeltuinen, trainen ze hun technische vaardigheden en maken ze ook nog een insectenhotel.

In de bovenbouw gaan de leerlingen verder met vier grote thema’s: de Camping, de Stadsboerderij, de Landwinkel en Aeres facilitair. Het profielvak sluiten ze af in de bovenbouw met een landelijk examen.

Beroepsgerichte Keuzevakken

Als bb/kb- of gl-leerling werk je in de bovenbouw vier lesuren per week in een aantal door jou gekozen beroepsgerichte keuzevakken. De vakken kunnen in het verlengde liggen van het Profiel Groen, zoals Het houden van dieren, Voeding, Bloemwerk of Aanleg en onderhoud van een tuin. Naast de groene keuzevakken kun je ook keuzevakken uit een andere richting volgen, zoals Fietstechniek, Ondernemen, Zorg, Water of EHBO. Leerlingen in de bb/kb volgen vier keuzevakken. In de gl volg je twee keuzevakken. Je sluit de keuzevakken af met een schoolexamen.

Profielen in de theoretische leerweg (tl)

Als tl-leerling kies je in de bovenbouw een vakkenpakket. Hiermee maak je een keuze voor één van de profielen: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Groen. Ook kun je kiezen voor een extra theorievak. 

Stage

In leerjaar 3 en 4 gaan leerlingen stage lopen buiten de school. Ze beginnen met een stage in een maatschappelijke organisatie: bijvoorbeeld een zorgboerderij, basisschool, verzorgingshuis voor ouderen. Daarna zijn er beroeps- oriënterende stages. In de richting van het profiel Groen kunnen leerlingen stages lopen bij bijvoorbeeld een dierenwinkel, een manege, een hovenier, in de horeca of in een bloemenwinkel. Een aantal stages mogen ze zelf kiezen.

Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen, of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de decanen van onze school: meneer Van Kessel of mevrouw Hoefakker of bel 088 020 5500.