Aeres VMBO Lelystad staat voor Talent voor groei! Groen is een middel en verbindt. Duurzaamheid van de mens en zijn omgeving staan bij ons centraal in ons onderwijs. Dieren, planten, voeding, sport en bewegen en de groene ruimte zijn een belangrijk onderdeel van de schooltijd van onze leerlingen. Met ons lespakket leren de leerlingen om goed te zorgen voor alles wat groeit en bloeit en groeien zij op tot een jongvolwassenen met veel zelfvertrouwen.

Voorbereiden op de toekomst

Onze school is een veilige omgeving, waarin leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Natuurlijk bieden wij goed onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de leerling als persoon. Persoonlijke begeleiding en wederzijds respect vinden we heel belangrijk. Het is ons doel om te zorgen dat leerlingen alle kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een diploma te halen.

Talent ontwikkelen

Leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving die steeds verandert. Daarom leren ze hun talenten en hun omgeving kennen, invloed te nemen en verantwoordelijk te zijn.