Percentage leerlingen dat koos voor vervolgonderwijs 2016-2017

  • van onze leerlingen in het vmbo-BB stroomt uit naar het mbo.
  • van onze leerlingen in het vmbo-KB stroomt uit naar het mbo.
  • van onze leerlingen in het vmbo-GL stroomt uit naar het mbo
  • van onze leerlingen in het vmbo-GL kiest een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs.

Percentage leerlingen dat is geslaagd 2016-2017

  • 100 % in het vmbo-BB;
  • 100 % in het vmbo-KB;
  • 100 % in het vmbo-GL.

Voortijdig schoolverlaten

In het schooljaar 2015-2016 verliet 0,1% van de onderbouwleerlingen en 1% van de bovenbouwleerlingen vroegtijdig het onderwijs. Dit zijn de cijfers voor alle Aeres VMBO-scholen samen. De landelijke gegevens zijn 1% in de onderbouw en 4% in de bovenbouw.

Over de resultaten en waardering van onze school: scholenopdekaart.nl

Over vroegtijdige schoolverlaters: onderwijsincijfers.nl