Het Aeres VMBO Lelystad team

De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Lelystad heeft als directie één directeur. Op onze school zijn drie teamleiders aanwezig. De teamleiders zijn samen met de directeur lid van het management team (het MT). Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

Directeur  Dhr. L.H. Wijtsma 
Teamleider
 Dhr. J.O. van Asselt
Teamleider 
 Mevr. T. de Jonge

Overige functionarissen

Decaan   Mevr. M.J. Vennik
Veilig schoolklimaat
 Dhr. M.H.M. Linderhof en Mevr. H. Plomp
Zorgcoördinator  Dhr. E.H.K. Pawironadi
Dagcoördinatoren

 Mevr. J.E. Holland
 Dhr.P.B. Stuij
 Mevr. L.M. Vennik

Stagecoördinator  Dhr. J.B. Dopmeijer en mevr. A. Holland
Examensecretaris  Dhr. A. Ipema
Ouder Advies Raad  Mevr. B. Egberink
Conciërge  Dhr. J.A.P. Sloot en mevr. P. Pool
Administratie  Mevr. I.E.W. Riel en mevr. S.F.E. Wout
Communicatie & PR  R. Hooper
Anti-pestcoördinator  Dhr. H. van Vemde

Dagcoƶrdinatoren

De dagcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse zaken voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De dagcoördinator is gastheer/-vrouw, bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten of conflicten. Daarnaast coördineert hij/zij de opvang van de ‘uit de klas gestuurde’ leerlingen.

Mentoren

De mentor is voor u het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft betreffende uw kind. Voor specifieke zaken kan het nodig zijn dat leerlingen en/of hun ouders/verzorgers contact opnemen met de daarvoor aangewezen persoon binnen de school.

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

  • Dhr. B.M.P. Pelikaan , voorzitter
  • Dhr. J. Houterman, vice-voorzitter
  • Mevr. G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO 

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel. 088 - 020 70 20
info@aeres.nl