Het Aeres VMBO Lelystad team

De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Lelystad heeft als directie één directeur. Op onze school zijn drie teamleiders aanwezig. De teamleiders zijn samen met de directeur lid van het management team (het MT). Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

Directeur Mevrouw B. Gubbels

Teamleider De heer J. van Asselt

Teamleider Mevrouw T. de Jonge

Teamleider De heer R. van Hoof 

Overige functionarissen

Decaan  Mevrouw C. Pasop
Ondersteuningscoördinator   Mevrouw I. Deurhof
Dagcoördinatoren

Mevrouw C. Balkenende 
Mevrouw A. Holland
De heer V. auf der Haar

Stagecoördinator

Wil je stagelopen op deze school? 
Neem dan contact op met de heer P. Heinhuis

Heb je (als bedrijf) vragen over leerlingen van onze school die stagelopen?
Neem dan contact op met het LOB-bureau:
Mevrouw C. Pasop
Mevrouw A. Holland
Mevrouw C. Balkenende
Examensecretaris De heer A. Ipema


ConciërgeVerzuimcoördinator 
De heer J. Sloot
Mevrouw D. Bozelie
De heer M. Buitenhuis

Mevrouw P. Pool
Administratie Mevrouw S. Rebel 
Mevrouw M. Weber
Communicatie & PR Mevrouw A. de Boer
Anti-pestcoördinator De heer H. van Vemde 
Mevrouw C. Pasop
Eerste aanspreekpunt bij pestgedrag is altijd de mentor

Dagcoördinatoren

De dagcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse zaken voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De dagcoördinator is gastheer/-vrouw, bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten of conflicten. Daarnaast coördineert hij/zij de opvang van de ‘uit de klas gestuurde’ leerlingen.

Mentoren

De mentor is voor u het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft betreffende uw kind. Voor specifieke zaken kan het nodig zijn dat leerlingen en/of hun ouders/verzorgers contact opnemen met de daarvoor aangewezen persoon binnen de school.

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

  • De heer B.M.P. Pelikaan , voorzitter
  • De heer M.H.C. Komen, vicevoorzitter
  • Mevrouw G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO 

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel: 088 - 020 70 20
info@aeres.nl