Het Aeres VMBO Lelystad team

Aeres VMBO Lelystad team

De directeur en teamleiders 

Aeres VMBO Lelystad heeft als directie één directeur. Op onze school zijn drie teamleiders aanwezig. De teamleiders zijn samen met de directeur lid van het management team (het MT). Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

Directeur  Dhr. L.H. Wijtsma 
Teamleider onderbouw  Mevr. M.L.M. Buter
Teamleider bovenbouw
 Dhr. M. Oostwouder
Teamleider bovenbouw
 Dhr. H. Veldhuizen

Overige functionarissen

Decaan   Mevr. M.J. Vennik
Orthopedagoge
 Mevr. J. Koopmans
Zorgcoördinator  Dhr. C.M. Oostwouder
Dagcoördinatoren

 Mevr. M.J. ten Berge
 Dhr. E.H.K. Pawironadi

Stage-coördinator  Dhr. J.B. Dopmeijer en mevr. A. Holland
Examencoördinator  Dhr. A. Ipema
Ouder Advies Raad  Mevr. B. Egberink
Conciërge  Dhr. J.A.P. Sloot
Administratie  Mevr. I.E.W. Riel en mevr. S.F.E. Wout
Pr  Mevr. A. van der Meulen
Pestcoördinator  Dhr. H. van Vemde

Dagcoördinatoren

De dagcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse zaken voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De dagcoördinator is gastheer/-vrouw, bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten of conflicten. Daarnaast coördineert hij/zij de opvang van de ‘uit de klas gestuurde’ leerlingen.

Mentoren

De mentor is voor u het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft betreffende uw kind. Voor specifieke zaken kan het nodig zijn dat leerlingen en/of hun ouders/verzorgers contact opnemen met de daarvoor aangewezen persoon binnen de school.

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

  • Dhr. B.M.P. Pelikaan , voorzitter
  • Dhr. J. Houterman, vice-voorzitter
  • Mevr. G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO 

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel. 088 - 020 70 20
info@aeres.nl