Het Aeres VMBO Lelystad team

De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Lelystad heeft als directie één directeur. Op onze school zijn twee teamleiders aanwezig. De teamleiders zijn samen met de directeur lid van het management team (het MT). Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

Directeur  Dhr. J. van der Wel 
Teamleider
 Dhr. J.O. van Asselt
Teamleider 

 Mevr. T. de JongeOverige functionarissen

Decaan   Mevr. M.J. Vennik
Veilig schoolklimaat

 Dhr. M.H.M. Linderhof en Mevr. J. Groten
Zorgcoördinator  Dhr. E.H.K. Pawironadi
Dagcoördinatoren

Mevr. J.E. Holland
Dhr.P.B. Stuij
Mevr. M.J. Vennik

Stagecoördinator Mevr. J.E. Holland en mevr. M.J. Vennik
Examensecretaris Dhr. A. Ipema


Conciërge
Verzuimcoördinator 
 Dhr. J.A.P. Sloot
 Mevr. P. Pool
Administratie Mevr. S.F.E. Wout en mevr. S. Rebel
Communicatie & PR  Mevr. K. van der Kerff
Anti-pestcoördinator  Dhr. H. van Vemde

Dagcoördinatoren

De dagcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse zaken voor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De dagcoördinator is gastheer/-vrouw, bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten of conflicten. Daarnaast coördineert hij/zij de opvang van de ‘uit de klas gestuurde’ leerlingen.

Mentoren

De mentor is voor u het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft betreffende uw kind. Voor specifieke zaken kan het nodig zijn dat leerlingen en/of hun ouders/verzorgers contact opnemen met de daarvoor aangewezen persoon binnen de school.

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:  • Dhr. B.M.P. Pelikaan , voorzitter

  • Dhr. J. Houterman, vice-voorzitter

  • Mevr. G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO 


Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede

Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede

Tel. 088 - 020 70 20

info@aeres.nl