Gras
De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van de Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres VMBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates.

Laatste updates Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Update 20 augustus

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst. Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait. Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Het advies is om regelmatig een raam open te zetten om voldoende te ventileren. Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

Update 17 augustus

Als VMBO hebben we de ruimte gekregen om alle leerlingen weer in de klas te mogen ontvangen. Dit doen we in een schoolgebouw, hierbij staan de volgende punten centraal:

 • Veiligheid van leerlingen en docenten
 • Belastbaarheid van het team. Docenten worden naast het geven van lessen belast met andere taken zoals bijvoorbeeld het geven van onderwijs op afstand waar mogelijk/noodzakelijk.
 • Praktisch zoals gebruik van ruimtes 

Zieke leerlingen

Leerlingen met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven en laten zich testen. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (benauwdheid/koorts) hebben (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven. Allen zijn/worden dan ook getest!

Ingang

Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn/haar handen met spray die klaar staat.  

Handen wassen

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt 20 seconden. Docenten en leerlingen wassen handen voor betreden van het lokaal, voor en na de pauze en na toiletbezoek. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.

 • Alle medewerkers en leerlingen desinfecteren handen met handgel bij binnenkomst school;
 • Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten;
 • Herhaling van instructie om in de elleboog te hoesten
 • Zorg dat in de school alleen papieren zakdoekjes worden gebruikt
 • De docent geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.

Eten en drinken

 • Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van tussendoortje/lunch
 • Leerlingen en medewerkers mogen geen voedsel delen
 • Traktaties worden niet met personeel gedeeld.

Risicogebieden

Medewerkers en leerlingen melden de bestemming van een vakantie of trip die naar een risicogebied (oranje/rood) heeft plaatsgevonden. In overleg met teamleiding zal er een voor een passend vervolg gekozen worden.

Lees hier de eerdere Corona-updates terug

Laatste updates Aeres VMBO

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Elke vmbo-locatie heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen is er voortdurend aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

 

10 juli 2020

Aeres VMBO opent de deuren

Op 24 juni jl. heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2020 de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voorgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor de leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

Dit besluit houdt in dat Aeres VMBO de deuren van de locaties weer volledig opent bij de start van het schooljaar ’20-’21 en kunnen alle leerlingen weer op alle dagen naar school.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd. In onze scholen wordt daar op allerlei manieren aandacht voor gevraagd.

Laatste updates Aeres-breed

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op dinsdag 7 juli 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: