Gras
De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van de Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres VMBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates.

Laatste updates Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Update 14 januari

De boodschap van minister-president Rutte en minister de Jonge tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 12 januari was heel helder; we hebben het coronavirus nog onvoldoende onder controle. De dreiging van de Britse variant van het virus is daar in de afgelopen dagen nog bij gekomen.

Een verlenging van de huidige lockdown met nog eens drie weken is, hoe vervelend we het ook vinden, goed te begrijpen. Woensdag 13 januari hebben we uitgebreid met ons team gesproken over de wijze waarop we vanaf 18 januari onderwijs aan onze leerlingen gaan geven. We hebben de situatie vanuit alle perspectieven bekeken en de mogelijkheden en risico's afgewogen. De uitkomst was dat we heel graag weer lessen op school willen geven, maar het risico nu nog te groot vinden.

Tot en met 25 januari zullen we onderwijs blijven verzorgen zoals we de afgelopen twee weken hebben gedaan.

Het plan om leerlingen in een later stadium weer gefaseerd naar school te laten komen werken we verder uit en zullen we aanpassen aan de nieuwe maatregelen. Mochten de leerlingen weer deels lessen op school kunnen krijgen, dan zijn we daar goed op voorbereid en kunnen we snel schakelen. Donderdag 21 januari kijken we opnieuw met het team wat we vanaf 25 januari gaan doen en uiteraard brengen we u dan weer op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind.

16 december

Onderwijs tijdens lockdown

In de periode van woensdag 16 december 2020 tot en met 18 januari 2021 zijn er geen lessen op school. Leerlingen ontvangen van hun mentoren huiswerkpakketten met daarin theorie- en praktijkopdrachten. De mentoren komen op maandag 4, 11 en eventueel op maandag 18 januari bij de leerlingen thuis langs om de huiswerkpakketten af te leveren en de gemaakte opdrachten weer in te nemen. Indien nodig kunnen leerlingen een laptop van school in bruikleen krijgen. Leerlingen kunnen het lenen van een laptop met hun mentor regelen. Dinsdag 12 januari wordt er weer een persconferentie gegeven. Na de persconferentie weten we wat er na 18 januari wel en niet mogelijk is.

Voor sommige leerlingen is het erg lastig om thuisonderwijs te volgend. Redenen hiervoor kunnen zijn: veel drukte in de thuissituatie, kwetsbaar, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, niet tot het maken van huiswerk komen, veel behoefte hebben aan structuur begeleiding. Voor die leerlingen hebben we het volgende geregeld:

 • Wanneer opvang nodig lijkt kunnen ouders, leerlingen of mentoren dit doorgeven aan de zorgcoördinator mevrouw Zwemer. (g.zwemer@aeres.nl / 088 020 5120)
 • Mevrouw Zwemer maakt de afweging of de leerling opgevangen moet worden en stemt dit af met leerling, ouder en mentor.
 • Leerlingen die opgevangen worden ontvangen vervolgens een rooster op welke dagen ze naar school kunnen komen.

Laatste updates Aeres VMBO

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. De vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021

Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Laatste updates Aeres-breed

21 april 2021

Binnenkort weer fysiek onderwijs mogelijk bij Aeres Hogeschool

Studenten binnen het hoger onderwijs kunnen vanaf 26 april weer fysiek onderwijs op locatie volgen, voor maximaal een dag per week. Dit werd duidelijk in de persconferentie van het kabinet op 21 april. Voor Aeres Hogeschool betekent dit dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op woensdag 24 maart 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: