De ouderadviesraad is een groep ouders die het leuk vindt om mee te denken over het onderwijs. De ouders adviseren en geven tips aan de school. De commissie dient als spreekbuis voor ouders naar de school en zo nu en dan helpt de commissie bij activiteiten op school.

Wat doet de ouderadviesraad allemaal

De ouderadviesraad vergadert vijf á zes keer per schooljaar. Via deze commissie brengt de directie de ouders op de hoogte van allerlei schoolse zaken. De ouders/verzorgers kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven en suggesties doen betreffende allerlei voor hen belangrijke schoolzaken. 
Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: 
 • Missie/visie 
 • Onderwijs in de toekomt
 • Ontwikkelingen (bijv. wijzigingen keuzevakken, beter aansluiten op lokale ondernemers)
 • Open dag / enquête / ouderbetrokkenheid
 • Aandachtspunten / zorgpunten 
 • Stages 
 • Slagingspercentage 
 • Personeelswijzigingen 
 • Agenda en vakantierooster
 • Vragen / opmerkingen / advies / tips van ouders

De ouderadviesraad bestaat uit

 • Sybe Kootstra (locatie directeur)
 • Een vertegenwoordiger van de teamleiders
 • Ouders (vertegenwoordigers van 1 of meerdere klassen) 

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de ouderraad? Neem dan gerust contact met ons op via vmbo.buitenpost@aeres.nl of bel naar 0511 - 54 15 98