Ondersteuning en begeleiding

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke aandacht. Wij vinden het belangrijk om goed naar jou te luisteren en samen in gesprek te gaan. Zo kun je je talenten volop ontwikkelen. Tijdens je schooltijd krijg je goede basisondersteuning en waar nodig extra ondersteuning.

Docent

De vakdocenten begeleiden jou tijdens de lessen. Mocht je tijdens de lessen merken dat moeite hebt met een bepaald vak, dan kun je extra begeleiding voor dit vak vragen bij de betreffende docent. Deze begeleiding zal dan plaatsvinden tijdens de studiebegeleidingslessen. 

Mentor

Je hebt je eigen mentor. Het is zijn taak om jou goed te begeleiden. Bij hem kun je dan ook altijd terecht. Ook is hij het eerste aanspreekpunt voor jouw ouders/verzorgers. De mentor begeleidt je zowel individueel als in groepsverband. Hierbij wordt veel aandacht  besteed aan groepsdynamiek en de manier waarop je met elkaar omgaat.

Studiebegeleiding

In de onderbouw (leerjaar 1 & 2) krijg je standaard een uur studiebegeleiding. Tijdens dit uur krijg je specifieke ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: bijles leesvaardigheid, rekenvaardigheid, training in executieve functies en sociale vaardigheidstraining. 
In de bovenbouw (leerjaar 3 & 4) is het uur studiebegeleiding een keuze die zowel door jou als door de leerkracht gemaakt kan worden.  

Dyslexie coach

Heb jij dyslexie of is er een vermoeden van dyslexie? Onze dyslexiecoach kan je advies geven over hoe hiermee om te leren gaan. Samen zoeken we naar de mogelijkheden. Ook is de inzet van (digitale) hulpmiddelen bespreekbaar.

STIPE begeleiding

Mocht jij net een beetje meer zorg/hulp nodig hebben, dan kun je gebruik maken van ons 'STIPE team'.  Dit is een groep jonge studenten, welke nog een maatschappelijk pedagogische studie volgen. Zij lopen bij ons op locatie stage en werken zelfstandig bij ons in de leerlingbegeleiding. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen met het maken van huiswerk en planningen. Daarnaast is een wekelijks gesprekje, waarin je je verhaal even kwijt kan ook mogelijk. 
Leerlingen worden door mentoren en docenten aangemeld voor STIPE begeleiding.

Extra ondersteuning

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de ondersteuningscoördinator hierbij een belangrijke rol. Onze ondersteuningscoördinatoren zijn mevrouw Dantuma en mevrouw Van der Veen. Zij hebben een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol bij het aanbieden van extra ondersteuning. Ook kunnen ze externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost. 

Omdat we een relatief kleine school zijn, kunnen we veel aanbieden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kun je meer informatie vinden over de ondersteuning die een leerling kan krijgen. 

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ieder kind verdient passend onderwijs. Heeft u als ouder vragen over extra ondersteuning? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor of onafhankelijk advies? Dan staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij hen terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van deze vormen van ondersteuning? Neem dan contact op met de mentor van uw kind, bel 0511-541598 of stuur een mail naar vmbo.buitenpost@aeres.nl 

Ik ben trots op de goede zorg en begeleiding die we bieden. Dat maakt dat elke leerling bij ons zijn of haar eigen weg kan bewandelen. 

Marije de Boer, Teamleider onderbouw Aeres VMBO Buitenpost