Ondersteuning en begeleiding

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke aandacht. Wij vinden het belangrijk om goed naar jou te luisteren en samen in gesprek te gaan. Zo kun je je talenten volop ontwikkelen. Tijdens je schooltijd krijg je goede basisondersteuning en waar nodig extra ondersteuning.

Mentor

Je hebt je eigen mentor. Het is zijn taak om jou goed te begeleiden. Bij hem kun je dan ook altijd terecht. Ook is hij het eerste aanspreekpunt voor jouw ouders/verzorgers. De mentor begeleidt je zowel individueel als in groepsverband. Hierbij wordt veel aandacht  besteed aan groepsdynamiek en de manier waarop je met elkaar omgaat.

Ik ben trots op de goede zorg en begeleiding die we bieden. Dat maakt dat elke leerling bij ons zijn of haar eigen weg kan bewandelen.

Marije de Boer, Teamleider vmbo onderbouw

Studiebegeleiding

In de onderbouw krijg je standaard een uur studiebegeleiding. Tijdens dit uur krijg je specifieke ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: vakspecifieke hulp, begeleiding bij leerachterstanden, bijles en trainingen voor sociale vaardigheden. In de bovenbouw is het uur studiebegeleiding een keuze die zowel door jou als door de leerkracht gemaakt kan worden. 

Extra ondersteuning

Heb je extra hulp nodig? Geen probleem: je krijgt de ondersteuning die voor jou goed werkt. Je kunt dan terecht bij de zorgcoördinator. 

De zorgcoördinator voor onze locatie is mevr. A. Dantuma-Zuidersma. 

In de schoolgids vind je meer informatie over de ondersteuning die je kunt krijgen. Voorbeelden hiervan zijn huiswerkbegeleiding en hulp bij dyslexie.