Onderbouw: leerjaar 1 en 2

In leerjaar  1 en 2 volgen de leerlingen alle vakken in gemende niveau groepen. Zij krijgen de theorievakken in het zogenoemde stamlokaal. In dit lokaal zijn twee docenten aanwezig en één onderwijsassistent, op deze manier kunnen wij goed differentiëren tussen de verschillende niveaugroepen. De praktijkvakken worden gegeven in kleinere groepen, hier gaan zij aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Ze leren over alles wat groeit en bloeit in de groene sector en het belang van ‘groen’ in de maatschappij.

Doordat de leerlingen in gemengde niveau groepen zitten is er veel mogelijkheid tot het op- en afstromen van niveau. Op deze manier heeft de doorstroom weinig negatieve bijeffecten voor de leerlingen, denk hierbij aan wissel mentor en wisselklas.

Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de zogenoemde determinatie vergadering plaats. Hierbij bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde / theoretische leerweg. Vanaf jaar 3 zitten de leerlingen dus ook in hun eigen niveau groep.

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast krijgen ze de verplichte keuze uit het vak biologie of natuur/scheikunde (nask). Ook volgen alle leerlingen het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het School Examen (SE).

Klik hier voor het PTA van Aeres VMBO Buitenpost