Eco-School

Wij zijn aangesloten bij Eco-Schools. Dit is een programma die werk maakt van duurzaam denken en doen. Wij vinden duurzaamheid belangrijk en daarom past dit goed bij onze school. Het programma werkt met tien duurzame thema’s, zoals energie, afval en water. Vanuit die thema’s organiseert het Eco-Team activiteiten op school. Het Eco-Team bestaat uit leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Dit schooljaar werken we aan:

  • het thema duurzaamheid als onderwerp in lessen en projecten;
  • inzet van duurzame technologie (Lego);
  • de gezonde kantine;
  • ontmoedigingsbeleid voor rokers, met name gericht op het MBO;
  • bekendheid van ons beleid en onze activiteiten bij ouders/verzorgers/omgeving;
  • een Eco-Code die alle leerlingen kennen.