Leerlingenraad

Aeres VMBO Buitenpost heeft een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit een groep leerlingen die de belangen van de leerlingen behartigt en de schoolleiding advies geeft. De directeur neemt het initiatief om de leerlingenraad uit te nodigen. Naast deze taak organiseert de leerlingenraad tevens activiteiten voor de leerlingen. Elke klas van het VMBO levert een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad.