Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit van onderwijs

Leerlingen en deelnemers hebben recht op kwalitatief goede opleidingen en examinering op het juiste niveau. Aeres VMBO heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van opleidingen en de kwaliteit van examinering te monitoren. Dit gebeurt onder meer door het regelmatig laten uitvoeren van onderzoeken. Hierbij worden leerlingen en deelnemers, medewerkers, bedrijven en andere partijen betrokken.

Aeres VMBO bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt door het regelmatig laten uitvoeren van audits en onderzoeken. 

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde jaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 bij ons op school zitten, worden hierin meegenomen. 

Basis 
95,2% op het basisschooladvies 
0% boven het advies 
4,8% onder het advies 

 

Kader 
61,5%  op het basisschooladvies 
30,8%  boven het advies 
7,7%  onder het advies 

 

Gemengd/theoretisch 
50%  op het basisschooladvies 
50%  boven het advies 
0%  onder het advies

Slagingspercentages

Het slagingspercentage laat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. Om een zo goed mogelijk rendement te halen, evalueren we jaarlijks de examenresultaten en voeren we waar nodig verbeteractiviteiten door in ons onderwijsaanbod, de manier van lesgeven en/of toetsen en begeleiding. 

2021          100% geslaagd 
2022         100% geslaagd 
2023          95% geslaagd

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Buitenpost

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Medezeggenschap

Op Aeres VMBO Buitenpost beschikken wij over een leerlingenraad en een ouderadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat er bij besluiten ook andere belanghebbende worden betrokken.