Met volle kracht door groep 8! 

De 8+ opstapklas is bedoeld voor leerlingen die potentie hebben voor het VMBO, maar binnen de groep 8 setting van de basisschool niet tot optimale ontwikkeling zullen komen. De ‘8+ opstapklas’ biedt deze leerling een meer passende setting om tot cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling te komen. 

Doel

Het doel is om de leerlingen klaar te stomen voor het VMBO, zodat zij kunnen doorstromen naar klas 1 van het regulier voortgezet onderwijs naar keuze. De ‘8+ opstapklas’ voldoet aan een vraag in de regio naar een passende onderwijssetting voor deze leerlingen.

Criteria leerlingen

 1. De leerling heeft potentie voor het VMBO met LWOO ondersteuning. Dit blijkt vanuit een groei curve in de Plaatsingswijzer.
 2. De leerling heeft plezier in het uitvoeren van praktische vaardigheden.
 3. Combinatie van theorie en praktijk biedt een meer passende setting voor de leerling, waarbinnen de leerling de groei in capaciteiten kan laten zien.
 4. Ook na de specifieke setting binnen de ‘8+ opstapklas’ moet Aeres VMBO Buitenpost, vanuit het regulier zorgaanbod van de school, kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Praktische uitvoering

 • De 8+ opstapklas bestaat uit één groep
 • Deze groep zit in een eigen lokaal en volgt daar alle theoretische vakken
 • De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 14 leerlingen
 • De leerlingen gaan elke dag van 8.35 uur tot 14.50 uur naar school
 • Per week zal er 20 uur theorie en 10/15 uur praktijk aangeboden worden
 • Er wordt gewerkt met de lesstof van de basisschool
 • De taal- en rekenvakken worden via individuele leerlijnen aangeboden met daarbij passende remediale ondersteuning
 • De leerlingen krijgen extra ondersteuning op cognitief en sociaal emotioneel gebied van STIPE, ons begeleidingsteam
 • Zaakvakken, als geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en Engels worden klassikaal aangeboden
 • Praktijkvakken bestaan uit algemeen praktische en groene praktijkvakken
 • De 8+ opstapklas heeft pauzes met de reguliere VMBO leerlingen in de kantine van de school en zal ook worden betrokken bij specifieke activiteiten van de onderbouw

   

  Toelatingsprocedure

 • Rond januari neemt de basisschool contact op met de ondersteuningscoördinator van Aeres VMBO Buitenpost
 • De basisschool levert de gevraagde informatie aan
 • In overleg met ouders en leerling levert de basisschool het motivatieformulier aan, waaruit blijkt dat deze opstapklas een goede route is
 • De toelatingscommissie analyseert de aangeleverde gegevens
 • Bij twijfel wordt er aanvullende informatie opgevraagd bij de basisschool
 • Er zal een intakegesprek plaatsvinden
 • Er wordt een terugkoppeling en advies gegeven
 • Bij een positief advies kan de leerling een officieel aanmeldformulier invullen
 • Bij een negatief advies zal er een adviesgesprek plaatsvinden

Start en voorwaarden

De 8+ opstapklas start wanneer er minimaal 13 leerlingen zijn aangemeld. Mocht de 8+ opstapklas niet gestart worden in verband met te weinig aanmeldingen, dan zal er samen met de basisschool een programma ‘op maat’ gemaakt worden.

De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen, waarbij de inschrijving geschiedt op volgorde van datum van aanmelding. Wanneer er meer dan 15 leerlingen worden aangemeld, komen deze leerlingen op een wachtlijst. Als er minimaal 10 leerlingen op de wachtlijst komen, wordt er met een tweede groep gestart. Ook hierbij geldt weer een maximum van 15 leerlingen. Per schooljaar starten wij met maximaal 2 groepen voor de 8+ opstartklas. 

Na 15 mei kan er niet meer aangemeld worden.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of mogelijke aanmeldingen kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator Alexandra Dantuma.

Alexandra Dantuma
e-mail:
a.dantuma-zuidersma@aeres.nl
tel: 0511-541598 (locatie nummer)