Aanmelden

Brochure

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft een brochure gemaakt met informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders, hebt u nog vragen? Stel ze tijdens de open dagen op 26 en 27 januari 2018.

Aanmelden vóór 15 maart 2018 op Aeres VMBO Velp

Heb je als ouder/verzorger of leerling kennisgemaakt met onze school tijdens ons open huis en wilt u uw zoon/dochter aanmelden? De aanmelding moet uiterlijk 15 maart bij Aeres VMBO Velp binnen zijn. Wij hanteren het navolgende tijdpad en intakeprocedure in nauwe samenwerking met het Bureau Samenwerkingsverband Arnhem
In het compartiment KGT zijn 82 plaatsen beschikbaar voor klas 1, schooljaar 2018-2019. Aantal aanmeldingen (15 januari 2018)= 10
In het compartiment   BB zijn 38 plaatsen beschikbaar voor klas 1, schooljaar 2018-2019. Aantal aanmeldingen (15 januari 2018) =  5

Voor instroom in klas 2+3 geldt:aanmelden voor 2KGT, 2BB, 3GT, 3KB en 3BB.
Aanname afhankelijk van beschikbare plaatsen en op volgorde van ontvangst aanmeldformulier. 

Aanmeldformulier

Dit aanmeldformulier kunt u downloaden, printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar Aeres VMBO Velp, Postbus 301, 6880 AH  Velp. U mag het ook altijd bij onze receptie afgeven op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie)  met ouders en leerlingen die dit wensen. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2018-2019

In deze procedure treft u de procedure aan inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp).

 

Open dagen en tijdpad aanmeldingen Aeres VMBO Velp

26 januari 2018 Minilessen één dagdeel tussen 09.30 - 15.30 uur
26 januari 2018                               Open Huis vrijdag tussen 18.00 - 21.00 uur
27 januari 2018 Open Huis zaterdag tussen 10.00 - 13.00 uur
15 maart 2018 Uiterlijk 15 maart is het aanmeldformulier binnen bij Aeres VMBO Velp
 15 maart 2018  Uiterlijk 15 maart zorgt de basisschool ervoor dat OKR en adviesformulier in OSO klaar staat.
 Vanaf 16 maart 2018 Aanmeldingen (complete aanmelding en met Aeres VMBO Velp als eerste voorkeursschool) worden verdeeld per compartiment KGT (82) en BB (38). Zijn er meer aanmeldingen per compartiment dan maximaal is aangegeven dan wordt een loting voorbereid.
 27 maart 2018 Indien nodig volgt loting per compartiment.
 28 maart 2018 Alle leerlingen krijgen bericht per mail of zij wel of niet in de intakeprocedure komen. De dossiers van uitgelote leerlingen moeten worden teruggezet in OSO
 29 maart 2018 De intakeprocedure gaat van start, met alle (ingelote) leerlingen volgt een intakegesprek.