Aanmelden

Brochure

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft een brochure gemaakt met informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders, hebt u nog vragen? Stel ze tijdens de open dagen op 26 en 27 januari 2018.

Aanmelden vóór 15 maart 2018 op Aeres VMBO Velp

Heb je als ouder/verzorger of leerling kennisgemaakt met onze school tijdens ons open huis en wilt u uw zoon/dochter aanmelden? De aanmelding moet uiterlijk 15 maart bij Aeres VMBO Velp binnen zijn. Wij hanteren het navolgende tijdpad en intakeprocedure in nauwe samenwerking met het Bureau Samenwerkingsverband Arnhem

Aanmeldformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u downloaden, printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar Aeres VMBO Velp, Postbus 301, 6880 AH  Velp. U mag het ook altijd bij onze receptie afgeven op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie)  met ouders en leerlingen die dit wensen. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2018-2019

In deze procedure treft u de procedure aan inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp).

 

Open dagen en tijdpad aanmeldingen Aeres VMBO Velp

Minilessen  Vrijdag 26 januari, één dagdeel tussen 09.30 - 15.30 uur
Open Huis                                  Vrijdag 26 januari 2018 tussen 18.00 - 21.00 uur
Open Huis Zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 - 13.00 uur
 Aanmelden Uiterlijk 15 maart 2018 is het aanmeldformulier binnen bij Aeres VMBO Velp
 23 en 24 maart 2018 Aanmeldingen (complete aanmelding en met Aeres VMBO Velp als eerste voorkeursschool) worden verdeeld per compartiment KGT en BB. Zijn er meer aanmeldingen per compartiment dan maximaal is aangegeven dan wordt een loting voorbereid.
 27 maart 2018 Indien nodig volgt loting per compartiment.
 28 maart 2018 Alle leerlingen krijgen bericht per mail of zij wel of niet in de intakeprocedure komen. De dossiers van uitgelote leerlingen moeten worden teruggezet in OSO
 29 maart 2018 De intakeprocedure gaat van start, met alle (ingelote) leerlingen volgt een intakegesprek.