Aanmelden

Inschrijven vóór 1 maart 2018 op Aeres VMBO Velp

Heb je als ouder/verzorger of leerling kennisgemaakt met onze school tijdens ons open huis en wil je jouw zoon/dochter inschrijven? De inschrijving dient te gebeuren voor 1 maart met dit aanmeldformulier (volgt binnenkort). Wanneer de aanmelding voor 1 maart binnen is, dan zal de aanmelding in behandeling worden genomen. Wij hanteren het volgende tijdpad en intakeprocedure (volgt) in nauwe samenwerking met het Bureau Samenwerkingsverband Arnhem.

Concept tijdpad aanmeldingen Aeres VMBO Velp

 Minilessen  Vrijdag 26 januari, één dagdeel tussen 09.30 - 15.30 uur
Open Huis                                  Vrijdag 26 januari 2018 tussen 18.00 - 21.00 uur
Open Huis Zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 - 13.00 uur
 Aanmelden Vóór 1 maart 2018 het aanmeldformulier inleveren
 Toelatingscommissie Vanaf 1 maart 2018, duur zes weken, alle leerlingen krijgen intakegesprek
 Versturen toelating-, afwijzing-, of verlengingsbrief   Na zes weken ontvangst schriftelijk bericht
 REST VOLGT-PROCEDURE NOG NIET GEREED