Toetsing en afsluiting

PTO en PTA

Het onderwijsprogramma in de vorm van de zogenaamde. PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en PTO's (Programma van Toetsing in Onderbouw) van de verschillende leerjaren kunt u hieronder downloaden!

Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  KG leerjaar 1
Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  BK  leerjaar 1

Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  KG leerjaar 2
Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  BK leerjaar 2

PTA 3 GL 2022 2023 - leerjaar 3 Gemengde leerweg
PTA 3 KB 2022 2023 - leerjaar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg
PTA 3 BB 2022 2023 - leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg

PTA 4 GL 2022 2023 - leerjaar 4 Gemengde leerweg
PTA 4 KB 2022 2023 - leerjaar 4 Kaderberoepsgerichte leerweg
PTA 4 BB 2022 2023 - leerjaar 4 Basisberoepsgerichte leerweg