Toetsing en afsluiting

PTO en PTA

Het onderwijsprogramma in de vorm van de zogenaamde. PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en PTO's (Programma van Toetsing in Onderbouw) van de verschillende leerjaren kunt u hieronder downloaden!

Leerjaar 1
PTO 1 - Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  

Leerjaar 2
PTO 2 - Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)  

Leerjaar 3 
PTA 3 GL 2022 2023 - leerjaar 3 Gemengde leerweg 
PTA 3 KB 2022 2023 - leerjaar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg
PTA 3 BB 2022 2023 - leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 4
PTA 4 GL 2022 2023 - leerjaar 4 Gemengde leerweg 
PTA 4 KB 2022 2023 - leerjaar 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 
PTA 4 BB 2022 2023 - leerjaar 4 Basisberoepsgerichte leerweg

Errata

Engels erratum 4KB - leerjaar 4 Engels Kaderberoepsgerichte leerweg
Engels erratum 4BB - leerjaar 4 Engels Basisberoepsgerichte leerweg

Wiskunde erratum 4GL - leerjaar 4 Wiskunde Gemengde leerweg
Wiskunde erratum 4KB - leerjaar 4 Wiskunde Kaderberoepsgerichte leerweg