Toetsing en afsluiting

PTO en PTA

Het onderwijsprogramma in de vorm van de zogenaamde. PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) en PTO's (Programma van Toetsing in Onderbouw) van de verschillende leerjaren kunt u hieronder downloaden!

Leerjaar 1 en 2

Toetsplan Onderbouw 2023-2024

Leerjaar 3 
PTA GL 2023 2025 leerjaar 3 Gemengde leerweg 
PTA KB 2023 2025 leerjaar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg
PTA BB 2023 2025 leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 4
PTA 4 GL 2023 2024 leerjaar 4 Gemengde leerweg 
PTA 4 KB 2023 2024 leerjaar 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 
PTA 4 BB 2023 2024 leerjaar 4 Basisberoepsgerichte leerweg