Alles over aanmelden

T/M 15 MRT GEEN LOTING OF WACHTLIJST VOOR LLN GROEP 8 - IEDEREEN IS WELKOM IN KLAS 1!

Brochure

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft een brochure gemaakt met informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders, hebt u nog vragen? U mag altijd contact met ons opnemen.

Beschikbare plaatsen

Klas 1: Leerlingen die zich na 15 maart hebben aangemeld worden in behandeling genomen als duidelijk is of er plaatsingsruimte is. Dit wordt bekend als de intakeprocedure van leerlingen die zich vóór 15 maart hebben aangemeld is afgerond.

Klas 2: Leerlingen die zich vanaf nu, 28 maart, aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3: Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Aanmeldingsformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u downloaden, printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar Aeres VMBO Velp, Postbus 301, 6880 AH Velp. U mag het ook altijd bij onze receptie afgeven op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2019-2020

In dit document treft u de procedure aan inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp.
Tot 15 maart 2019 is er geen loting of wachtlijst voor leerlingen groep 8. Ná 15 maart wordt een aanmelding van een leerling in behandeling genomen zolang er plaatsingsruimte is.