Alles over aanmelden

Fijn dat u onze website bezoekt en even de tijd neemt om te lezen hoe we de aanmeldprocedure komend jaar vorm gaan geven.

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werkten we voor aanmelding in het schooljaar 2021-2022 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas. Natuurlijk willen we niemand teleurstellen en gaan we proberen dit zo goed mogelijk te regelen. Hoe we dat exact gaan vormgeven voor het schooljaar 2022-2023 moet nog besproken worden met de intakecommissie.

U kunt uw zoon/dochter alléén tussen 1 februari en 15 maart 2022 digitaal aanmelden.
De procedure voor het aantal plaatsen die er beschikbaar zijn in klas 1 2022-2023 moet nog besproken en gepubliceerd worden. Zodra dat kan treft u de informatie op deze pagina aan. Ook de basisscholen zullen we allemaal informeren. 

Beschikbare plaatsen

Klas 1:

Beschikbare plaatsen voor klas 1 KGT: informatie volgt. Dit moet nog besproken worden voor schooljaar 2022-2023
Beschikbare plaatsen voor klas 1 BK:   informatie volgt. Dit moet nog besproken worden voor schooljaar 2022-2023

Klas 2:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni 2022 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni 2022 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Digitaal aanmelden

Met het samenwerkingsverband uit deze regio is afgesproken dat leerlingen pas vanaf 1 februari 2022 aangemeld kunnen worden. Aanmelding kan alleen nog digitaal, papieren aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Vanaf 1 februari 2022 is de groene aanmeldknop op iedere pagina, rechtsboven in de menubalk zichtbaar. Om u te helpen hierbij een kleine handleiding met de velden die u tegenkomt tijdens het aanmelden..

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de zorgcoördinator, de heer H. Aalders. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2022-2023

Dit is de oude aanmeld- en toelatingsprocedure 2021 (inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp). De nieuwe procedures voor het aanmelden van uw kind bij Aeres VMBO Velp komen nog online, deze zijn nog niet besproken en vastgesteld. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de teamleider, de heer C. Bartels.