Alles over aanmelden

Fijn dat u onze website bezoekt en even de tijd neemt om te lezen hoe we de aanmeldprocedure komend jaar vorm gaan geven.

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werken we voor aanmelding in het schooljaar 2023-2024 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas.

Beschikbare plaatsen

Klas 1:

Beschikbare plaatsen voor klas 1 KGT: 104 plaatsen voor schooljaar 2023-2024 -aanmelden kan vanaf 1 februari 2023.
Beschikbare plaatsen voor klas 1 BK:    32 plaatsen voor schooljaar 2023-2024  -aanmelden kan vanaf 1 februari 2023.

Klas 2:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni 2023 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni 2023 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Digitaal aanmelden

Met het samenwerkingsverband uit deze regio is afgesproken dat leerlingen pas vanaf 1 februari 2023 aangemeld kunnen worden. Aanmelding kan alleen nog digitaal, papieren aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Vanaf 1 februari 2023 is de groene aanmeldknop op iedere pagina, rechtsboven in de menubalk zichtbaar. Om u te helpen hierbij een kleine handleiding met de velden die u tegenkomt tijdens het aanmelden..

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de intakecommissie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2023-2024

Aan de nieuwste procedure wordt nog gewerkt. Bent u toch benieuwd; dit is de aanmeld- en toelatingsprocedure 2022 (inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp).  
Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met onze school.