Alles over aanmelden

Heb jij je keuze voor onze school gemaakt? Dat is erg leuk!

Voor het schooljaar 2024-2025 volgt hier, zo snel mogelijk, de aanmeldprocedure. Naar alle waarschijnlijkheid mag iedere basisschoolleerling in één bepaalde week zich aanmelden voor de school die ze willen. Dat betekent dat er ook maar één school gekozen kan worden.

Kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden

Beschikbare plaatsen

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werken we voor aanmelding in het schooljaar 2024-2025 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas.

Voor schooljaar 2023-2024 hadden we 142 beschikbare plaatsen. We hebben 4 KGT klassen  en 2 BK klassen gevormd. We werken met heterogene brugklassen dat wil zeggen BK (basis/kader) én KGT (kader/gemengde/theoretische leerweg) klassen. Voor komend schooljaar moet het aantal beschikbare plaatsen nog vastgesteld worden door de intakecommissie. We raden je aan om de open dag en miniles te volgen. Je kunt je daar nu al voor inschrijven.

Digitaal aanmelden

Met het samenwerkingsverband uit deze regio moeten nog exacte afspraken gemaakt worden omtrent het aanmelden. Dit volgt na de zomervakantie.  Aanmelding bij Aeres VMBO Velp kan alleen digitaal. Aanmelden doet u straks hierboven bij "kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden' deze is nu nog niet zichtbaar. Om u te helpen hierbij een kleine handleiding (uit 2021)met de velden die u tegenkomt tijdens het aanmelden.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de intakecommissie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2024-2025

Inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp staat alles uitgebreid toegelicht in de aanmeld- en toelatingsprocedure, deze moet nog door de intakecommissie gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met onze school.