Alles over aanmelden

Heb jij je keuze voor onze school gemaakt? Dat is erg leuk!

Je kunt je je samen met je ouders aanmelden voor onze school. Iedere basisschoolleerling mag zich in die week aanmelden voor de school die ze willen. Dat betekent dat er ook maar één school gekozen kan worden. Bij het aanmelden hebben we een aantal gegevens nodig.

Het is handig om bij het invullen de volgende gegevens bij de hand te hebben:

Jouw burgerservicenummer (BSN). Wanneer nodig, een scan of digitale foto van een medische deskundigenverklaring. Je adviesformulier voor het VO.
Scan vooraf deze bijlagen en sla de scan of digitale foto op je computer of laptop op. De aanmeld- en toelatingsprocedure vinden jullie onderaan deze pagina.

Kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden

Beschikbare plaatsen leerjaar 1

Onze school is de afgelopen jaren erg gegroeid. We willen ervoor zorgen dat het veilig blijft, het onderwijs goed is en dat het niet te druk wordt. Daarom hebben we besloten dat er een maximum aantal plaatsen in de eerste klas is voor het komende schooljaar 2024-2025. Het maximum aantal plaatsen voor het eerste jaar is 136. 

We werken met 'heterogene brugklassen'. Dat betekent dat je met leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in één klas komt te zitten.  Voor leerlingen met een basisschooladvies: basisgeroepsgerichte leerweg (bb)/kaderberoepsgerichte leerweg (kb) komen er twee klassen met 32 plaatsen. Voor leerlingen met een basisschooladvies: kaderberoepsgerichte leerweg (kb)/gemengde leerweg (gl)/theoretische leerweg (tl) komen er vier klassen met 104 plaatsen.

Het kan zijn dat meer kinderen naar onze school willen, dan dat er plaatsen zijn. Dan gaan we loten.

Digitaal aanmelden leerjaar 2 en 3

Aanmelden doe je hierboven bij 'kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden'. Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. Je kunt contact opnemen met de intakecommissie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2024-2025

In de aanmeld- en toelatingsprocedure staat het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp uitgebreid toegelicht.