Alles over aanmelden

Fijn dat u onze website bezoekt en even de tijd neemt om te lezen hoe we de aanmeldprocedure komend jaar vorm gaan geven.

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werken we voor aanmelding in het schooljaar 2021-2022 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas.

U kunt uw zoon/dochter alléén tussen 1 februari en 15 maart 2021 digitaal aanmelden.
Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Op de website houden we het aantal beschikbare plaatsen bij, wanneer dit overschreden wordt, komt uw zoon/dochter op de wachtlijst. Dit gebeurt natuurlijk ook op volgorde van aanmelding.

Beschikbare plaatsen

Klas 1:

Beschikbare plaatsen voor klas 1 KGT: 104.  Er zijn geen GEEN plekken over. We zitten vol.
Beschikbare plaatsen voor klas 1 BK:  32.  Er zijn GEEN plekken over. We zitten vol.

Update wachtlijsten, 22 april 2021 

wachtlijst klas 1 KGT : 21
wachtlijst klas 1 BK : 21

wachtlijst instroom klas 2GL : 1
wachtlijst instroom klas 2KB : 4
wachtlijst instroom klas 3GL : 5
wachtlijst instroom klas 3GL/KB : 4
wachtlijst instroom klas 3BB : 2

U hebt van ons bericht ontvangen na aanmelding. Moesten wij u berichten dat uw zoon/dochter helaas op de wachtlijst komt, dan is het echt belangrijk om uw kind aan te melden op een andere school. Sommigen maken nog kans op een plekje die vrij komt in klas 1. Maar wij moeten eerlijk zijn, die kans is echt erg klein. En dat spijt ons, het liefst gunnen wij iedere leerling de kans om naar de school van hun eerste keus te gaan.

Klas 2:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni 2021 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni 2021 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Digitaal aanmelden

Aanmelding kan alleen nog digitaal, papieren aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Vanaf 1 februari is de groene aanmeldknop op iedere pagina, rechtsboven in de menubalk zichtbaar.  Om u te helpen hierbij een kleine handleiding met de velden die u tegenkomt tijdens het aanmelden..
Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de zorgcoördinator, de heer H. Aalders. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2021-2022

Dit is de aanmeld- en toelatingsprocedure (inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp). Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de teamleider, de heer R. Meekels.