Alles over aanmelden

15 maart is nu geweest. Alle aanmeldingen, ook klas 1, die nu nog binnenkomen gaan direct door, op volgorde, naar de wachtlijst!

INTAKE & CORONA 3 april 2020

Door het besluit van de regering om de maatregelen rondom het Corona-virus te verlengen tot en met 28 april blijft onderstaande informatie onveranderd:

We zijn gewend om alle nieuwe leerlingen met hun ouders op school uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Dat wordt tot nader order uitgesteld. 
Op dit moment zijn we druk met het compleet maken van de dossiers van de nieuwe leerlingen (onderwijskundige gegevens worden opgevraagd bij de basisschool).

We zullen na verloop van tijd iedereen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hoe we de procedure gaan uitvoeren, laten we weten via mail en via onze site. We verzorgen elke twee weken een update hierover. 

Wij vragen uw geduld wat dit betreft, we gaan het zo goed mogelijk organiseren.

 

Brochure

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft een brochure gemaakt met informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders, hebt u nog vragen? U mag altijd contact met ons opnemen.

Beschikbare plaatsen

Klas 1: Alle leerlingen waarvan het aanmeldingsformulier vóór 15 maart 2020 bij ons binnen was, hebben we in behandeling genomen voor de intakeprocedure. U hebt in dat geval van de administratie van de school een bevestigingsmail ontvangen. Leerlingen die zich na 15 maart 2020 aanmelden, komen op de wachtlijst en worden alleen in behandeling genomen als duidelijk is of er nog plaatsingsruimte is. Dit wordt bekend als de intakeprocedure van leerlingen, die zich vóór 15 maart hebben aangemeld, is afgerond.

Klas 2: Leerlingen die zich aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni 2020 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3: Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni 2020 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Aanmeldingsformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u downloaden en opsturen naar Aeres Velp. Let wel, ook eersteklassers komen op de wachtlijst vanaf nu, 16 maart 2020.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2020-2021

In dit document treft u de procedure aan inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp.
Tot 15 maart 2020 is er geen loting of wachtlijst voor leerlingen groep 8. Ná 15 maart wordt een aanmelding van een leerling in behandeling genomen zolang er plaatsingsruimte is.