Alles over aanmelden

Fijn dat u onze website bezoekt en even de tijd neemt om te lezen hoe we de aanmeldprocedure komend jaar vorm gaan geven.

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werken we voor aanmelding in het schooljaar 2021-2022 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas.
U kunt uw zoon/dochter alléén tussen 1 februari en 15 maart 2021 digitaal aanmelden.
Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Op de website houden we het aantal beschikbare plaatsen bij, wanneer dit overschreden wordt komt uw zoon/dochter op de wachtlijst natuurlijk ook op volgorde van aanmelding.

Beschikbare plaatsen

Klas 1:

Beschikbare plaatsen voor klas 1 KGT: 104. Op dit moment zijn er nog 104 plekken over.
Beschikbare plaatsen voor klas 1 BK :  32.. Op dit moment zijn er nog 32 plekken over.

Klas 2:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 2 komen op de wachtlijst. In juni 2021 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Klas 3:

Leerlingen die zich aanmelden voor klas 3 komen op de wachtlijst. In juni 2021 wordt duidelijk of er plaatsingsruimte is. Als dit het geval is, komt de leerling in de intakeprocedure.

Aanmeldingsformulier

Aanmelding kan alleen nog digitaal, papieren aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de zorgcoördinator, de heer H. Aalders,. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2021-2022

De aanmeld- en toelatingsprocedure (inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp) zal tijdig, in ieder geval vóór 15 januari 2021, op deze plek terug te vinden zijn. 
Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de teamleider, de heer R. Meekels.

Aeres VMBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) heeft een brochure gemaakt met informatie voor nieuwe leerlingen en hun ouders, heeft u nog vragen? U mag altijd contact met ons opnemen.