Alles over aanmelden

Heb jij je keuze voor onze school gemaakt? Dat is erg leuk!

Je kunt je hier samen met je ouders/verzorgers aanmelden. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2023 t/m 15 maart 2023 (16.00 uur). Voor schooljaar 2023-2024 hebben we 142 beschikbare plaatsen. Bij meer aanmeldingen dan beschikbaar volgt er een loting, zie de toelatingsprocedure onderaan de pagina.

Kies hieronder het leerjaar en de leerweg waarvoor je je wilt aanmelden.

Kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden

Beschikbare plaatsen

Afgelopen jaren heeft Aeres VMBO Velp een enorme groei doorgemaakt. Om de veiligheid, de onderwijskwaliteit en de kleinschaligheid te kunnen waarborgen, werken we voor aanmelding in het schooljaar 2023-2024 met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen in de eersteklas.

Voor schooljaar 2023-2024 hebben we 142 beschikbare plaatsen. We zullen 4 KGT klassen vormen en2 BK klassen. We werken met heterogene brugklassen dat wil zeggen BK (basis/kader) én KGT (kader/gemengde/theoretische leerweg) klassen.

Digitaal aanmelden

Met het samenwerkingsverband uit deze regio is afgesproken dat leerlingen vanaf 1 februari tot en met 15 maart 2023 (16.00 uur) aangemeld kunnen worden. Aanmelding bij Aeres VMBO Velp kan alleen digitaal. Aanmelden doet u hierboven bij "kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden' deze is vanaf 1 februari zichtbaar. Om u te helpen hierbij een kleine handleiding (uit 2021)met de velden die u tegenkomt tijdens het aanmelden.

Soms voeren wij voorgesprekken (uitwisselen van informatie) met ouders en leerlingen die dit wensen. U kunt contact opnemen met de intakecommissie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmeld- en toelatingsprocedure 2023-2024

Inzake het aannamebeleid van leerlingen bij Aeres VMBO Velp staat alles uitgebreid toegelicht in de aanmeld- en toelatingsprocedure.  
Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met onze school.