Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Absentie melden gaat via de mail: absentievelp@aeres.nl 
  Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouders om je diezelfde dag voor 08.30 uur afwezig te melden via de mail. Wilt u liever iemand spreken bel dan: 088 - 020 5200. Betermelden gaat op dezelfde manier. 
  Bezoeken aan tandartsen, dokters en therapeuten moeten in principe buiten schooltijd gepland worden.

  Wat gebeurt er als ik niet aanwezig ben?

  Per lesblok wordt de absentie gecontroleerd. Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, bellen wij bij absentie ter controle naar huis. Is een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

  Wat doe ik als ik ziek word op school?

  Als je tussentijds naar huis wil omdat je ziek bent, meld je dan bij de dagcoördinator. Die neemt dan contact op met je ouders/verzorgers.

  Hoe vraag ik extra of bijzonder verlof aan?

  De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouders/ verzorgers in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Het verzoek om extra verlof moet u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. Dat kan via het verlofaanvraagformulier.

  Wanneer zijn de vakanties?

  De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.