Aanvullingen schoolgids

Aanvullingen

Op deze pagina vindt u een aantal aanvullingen waar de schoolgids naar verwijst. De aanvullingen voor komend schooljaar passen wij zo snel mogelijk aan.

  • Leerwegbepaling van klas 2 naar klas 3 (schooljaar 22-23), WORDT AAN GEWERKT!
  • Overgangsnormen klas 1,2 en 3 (schooljaar 22-23), WORDT AAN GEWERKT!
  • Schoolspullen voor klas 1 vmbo 2022-2023
  • Schoolnota Vrijwillige bijdrage per leerjaar vmbo 2022-2023

    De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiële bijdrage. We verwachten dat ze die graag willen geven. De Centrale Ouderraad van Aeres bepaalt het bedrag. Jaarlijks kunnen je ouders/verzorgers aangeven aan welke schoolvoorzieningen en activiteiten ze willen bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen aan alle schoolactiviteiten. Uw bijdrage betalen via schoolkostensysteem WIS Collect; De vrijwillige ouderbijdrage wordt verwerkt in een digitale factuurlijst. Deze factuurlijst ontvangt u via het schoolkostensysteem WIS Collect. Dit systeem biedt u de mogelijkheid om de factuur digitaal te betalen. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft een nieuwe naam en kunt u via deze link bezoeken: Samenwerkingsverband De Verbinding.