Aanvullingen schoolgids

Aanvullingen

Op deze pagina vindt u een aantal aanvullingen waar de schoolgids naar verwijst. De aanvullingen voor komend schooljaar passen wij zo snel mogelijk aan.

  • Leerwegbepaling van klas 2 naar klas 3 (schooljaar 21-22), WORDT AAN GEWERKT!
  • Overgangsnormen klas 1,2 en 3 (schooljaar 21-22), WORDT AAN GEWERKT!
  • Schoolspullen voor klas 1 vmbo 2021-2022
  • Schoolnota informatie en bedragen per leerjaar vmbo 2021-2022, WORDT AAN GEWERKT!
  • Omgangsvormen en afspraken 2020-21, WORDT AAN GEWERKT!
  • Aanvraagformulier dispenserende en compenserende maatregelen

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft een nieuwe naam en kunt u via deze link bezoeken: Samenwerkingsverband De Verbinding.