Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage  per leerjaar vmbo 2023-2024

De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen met alle schoolactiviteiten. De school stemt de hoogte van het bedrag en waar het aan wordt uitgegeven af met de Centrale ouderraad van Aeres.

Je ouders/verzorgers kunnen betalen via het schoolkostensysteem WIS Collect. Zij ontvangen een digitale factuur via het schoolkostensysteem WIS Collect. Dit systeem geeft hen de mogelijkheid om de factuur digitaal te betalen.

Bekijk hieronder het overzicht van de bedragen voor schooljaar 2023-2024. In het reglement schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Aeres VMBO staat meer informatie en worden de categorieën toegelicht. Deze is te vinden via de volgende link: https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

 

 

 

klas 1

klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

 

 

Creatief /
Beeld & Geluid

Paard / Outdoor

 

 

 

cat 2

Huur/borg kluisje

€ 25,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

cat 4

Projecten/vieringen

€ 15,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 25,00

cat 4

Excursie(s)

€ 25,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

cat 4

Algemene materialen

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 25,00

cat 4

Introductiekamp

€ 65,00

€ 65,00

 

 

 

cat 4

Aeres Extra Vak Creatief/Beeld&Geluid

€ 50,00

 

 

 

 

 

Aeres Extra Vak Paard/Outdoor

 

€ 75,00

 

 

 

cat 4

Werkweek

 

 

 

nader te bepalen

 

cat 4

Betalen voor een ander

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

 

Totaal van alle diensten

€ 205,00

€ 230,00

€ 110,00

€ 115,00

€ 125,00