Ons onderwijsaanbod

Het groene onderwijs aan één van de Aeres scholen leidt je op voor een groene toekomst! De groene sector in Nederland is van internationaal topniveau. Er is steeds meer aandacht en interesse voor gezond en veilig voedsel, een duurzame economie en de natuur. De groene omgeving vraagt ook steeds meer om kennis en goed opgeleide mensen. Met een Aeres VMBO Lelystad diploma op zak kan een leerling makkelijk doorstromen naar het mbo.

Naast de reguliere vakken het profielvak Groen

Aeres VMBO Lelystad is een vmbo-groenschool waarbij leerlingen les krijgen in dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen, zoals Nederlands en Wiskunde. Maar zij krijgen ook het profielvak Groen. Hier vallen de groenvakken Bloem, Dier, Groen en Food onder. Wij bieden onderwijs in de leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bl), kaderberoepsgerichte leerweg (kl) en gemengde leerweg (gl). Het is ook mogelijk om de gemengde leerweg af te sluiten met een diploma theoretische leerweg (tl gelijk aan mavo).

Vakken Aeres VMBO Lelystad

In eerste twee leerjaren volgen de leerlingen algemene vakken en het profielvak Groen. Naast de groenvakken Bloem, Dier, Groen en VAP (Verwerking Agrarische Producten) kunnen de leerlingen ook kiezen uit keuzevakken.

 

Vakken onderbouw 

 Vakken bovenbouw

Nederlands, Engels, Duits en Taal  Nederlands, Engels en Duits
Wiskunde en Rekenen  
Mens en Natuur, M&N Biologie    en M&N Natuurscheikunde

 

 Biologie en Natuur- scheikunde
Levensbeschouwing, Economie,  Geschiedenis en Aardrijkskunde

 

 Agrarische economie (kb), Algemene economie    (gl), Geschiedenis       en Maatschappijleer

Onderbouw: Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur en CKV
Sport & Bewegen Sport & Bewegen
Bloem, Dier, Groen en VAP (Verwerking Agrarische  Producten)

 

Groenprofielvak, keuzeprofielvak en een landbouwbreed.

Bloem (praktijk & theorie), Dier (praktijk & theorie), Groen (praktijk&theorie) en Food (praktijk&theorie)

Techniek  

Natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid: daar gaat het om. Je leert hoe belangrijk een groene toekomst is. Ook voor een stad als Lelystad. Dit komt terug in de verschillende projecten en activiteiten van de school. Daarnaast leren de leerlingen met veel zelfvertrouwen zorgen voor alles wat groeit en bloeit.