Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren heten ‘de onderbouw’ en vanaf het derde leerjaar begint de ‘bovenbouw’. Vanaf dan volgt de leerling een ‘leerweg’. Welke leerweg de leerling volgt wordt samen met de docent gekozen in het tweede leerjaar. Aeres VMBO Buitenpost biedt onderwijs binnen de leerwegen: BB, KB, GL en TL/MAVO.

Basisberoepsgerichte leerweg (basis of bb)

Deze leerweg is vooral gericht op de praktijk. Je leert het liefst door te doen. Daarom krijg je vooral praktische vakken waar je veel met je handen kunt werken. Daarnaast volg je natuurlijk basisvakken zoals Nederlands en Wiskunde. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (kader of kb)

Deze leerweg is een combinatie van theorie- en praktijkvakken. Je hebt geen moeite met leren, maar bent graag praktisch bezig. Je krijg meer uren praktijkvakken en stage dan in de Gemengde Leerweg. 

Gemengde leerweg (gl)

De Gemengde Leerweg is meer gericht op theorie. Je houdt van leren, maar op deze opleiding kun je ook praktisch bezig want je krijgt 5 theorievakken en 1 praktijkvak.

Theoretische Leerweg * (tl/MAVO)

Een diploma voor de Theoretische Leerweg kun je in de Gemengde Leerweg halen. Je kiest dan een extra theorievak. Je krijgt zes theorievakken, een praktijkvak en twee diploma’s! Een diploma van de Gemengde Leerweg en een diploma van de Theoretische Leerweg. 
*Je zit in de klas van de Gemengde Leerweg maar doet een vak extra.

Nieuwe leerweg

 In augustus 2024 worden de gemende leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze nieuwe leerweg volg je dan, naast avo-vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, NASK, economie & Duits), een praktijkgericht programma. Men is momenteel druk bezig met de laatste voorbereidingen voor deze nieuwe leerweg en er zal binnenkort ook een nieuwe naam voor gekozen worden.

Pilotschool
Wij zijn uitgekozen als pilotschool, waardoor wij vanaf augustus 2022 mogen starten met de nieuwe leerweg in de derde klas. Op deze manier kunnen we in de praktijk onderzoeken wat werkt en wat niet en hoe de nieuwe leerweg en het praktijkgericht programma het beste ingericht kunnen worden en wat wij als school en de leerlingen nodig hebben.

Heb je vragen?
Mocht je toch nog vragen hierover hebben of wil je meer informatie? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ons mailadres is vmbo.buitenpost@aeres.nl.