In leerjaar 3 starten de leerlingen met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting, oftewel een PTA. 

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak. 

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op 0511 54 15 98 of mail naar vmbo.buitenpost@aeres.nl

PTA & examenreglement

Het officiĆ«le examenreglement kunt u hier vinden. 

Hieronder staan de verschillende PTA's voor de verschillende jaargroepen en niveaus. 

Klas 3 LWT 
Klas 3 Basis 
Klas 3 Kader
Klas 3 Theoretische leerweg 

Klas 4 LWT 
Klas 4 Basis 
Klas 4 Kader
Klas 4 Theoretische leerweg