De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Buitenpost heeft als directie één directeur. Op het VMBO zijn drie teamleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding 

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur:
  De heer Richard van der Molen
 • Teamleider onderbouw:
  Mevrouw Marije de Boer
 • Teamleider bovenbouw:
  De heer Marco van Veen
 

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

 • Voorzitter: Dhr. B.M.P. Pellikaan
 • Vice-voorzitter: Dhr. M.H.C. Komen
 • Algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO: Mevr. G.J.M. Kruijer

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl