In leerjaar 3 krijgen leerlingen te maken met beroepsgerichte examens. Met de keuzevakken die Aeres VMBO Almere biedt zijn de programma’s zijn breder, actueler en sluiten beter aan op een vervolgopleiding in het mbo. Naast alle theorievakken in leerjaar 3 krijgen leerlingen ook lessen aangeboden binnen het vernieuwde beroepsgerichte programma Groen. Tijdens de lessen ga je aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Je leert alles over wat groeit en bloeit in de groene sector. De kennis die je hierbij opdoet, komt goed van pas in het beroep dat je later gaat kiezen. Dat kan een beroep zijn in de groene sector zijn, maar dit hoeft niet per se. Met het profiel Groen kun je dus nog alle kanten op.

Opbouw programma leerjaar 3 en 4

Profielmodulen

Elke leerling krijgt op zijn/haar niveau profielmodulen aangeboden

Keuzevakken

Elke leerling krijgt op zijn/haar niveau keuzevakken aangeboden.

Bb & Kb

Je volgt vier vaste profielmodulen. Een keus in de profielmodulen is er niet.

Bb & Kb

Je volgt vier eigen gekozen keuzevakken.

Gl

Je volgt twee vaste profielmodulen. Een keus in de profielmodulen is er niet.

Gl
Je volgt twee keuzevakken. Hierbij kun je kiezen uit verschillende vakken. 
Examen

Tijdens schoolexamens en/of het centraal examen doe je examen in zowel de profielmodulen als de keuzevakken.

Keuzevakken

Leerjaar 3

Voor leerlingen in het derde leerjaar begint het examentraject. Alles wat er vanaf dan behandeld wordt, is onderdeel van het eindexamen wat in leerjaar 4 wordt afgerond met een vmbo-diploma. 

In deze bovenbouw fase krijgen leerlingen een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde en Biologie en NaSk (Natuur- en scheikunde met de nadruk op natuurkunde). Ook zullen gym, CKV en Maatschappijleer onderdeel zijn van het rooster.

Het Profiel Groen bestaat uit 4 profielmodules die verplicht zijn. Daarnaast moeten leerlingen vier keuzevakken afsluiten. Deze keuzevakken mogen zelf gekozen worden.  

 

Leerjaar 4

Vorig schooljaar, leerjaar 3, hebben leerlingen voor het eerst een keuze gemaakt voor vakken in leerjaar 3. Daarbij ging het om de keuze voor twee avo-vakken (Duits, Economie en Kunstvakken 2).

Ook voor leerjaar 4 moeten leerlingen opnieuw een keuze maken voor de avo-vakken én de keuzevakken Groen. 

Het examenpakket bestaat uit verschillende onderdelen: 

1. Het algemene deel: hierin doet elke VMBO leerling examen in, ongeacht de sector:

  •         Nederlands
  •         Engels

2. Het sectordeel:

  •         Wiskunde
  • Biologie of Nask (hierin moet de leerling een keuze maken. Een leerling kan ook beide vakken kiezen, maar maakt hier een eerste keuze en kan dan het andere vak aangeven bij het keuzevak)
  • Groen (profieldeel wordt afgerond in leerjaar 3 met het CSPE, in leerjaar 4 kiest de leerling 2 keuzevakken van Groen)

3. Het keuze deel, de leerling kiest één van de drie vakken (of eventueel  twee van de drie (een zevende vak) indien de leerling voldoet aan de norm van 7 vakken)

  • Biologie of Nask 1 (afhankelijk welke hierboven gekozen is)
  • Duits
    Economie
  • Kunstvakken 2

GL-leerlingen doen standaard examen in zes vakken. Een GL-leerling die goede prestaties laat zien mag er één extra kiezen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden: de leerling staat gemiddeld minimaal een 7 gemiddeld voor de examenvakken die hij/zij kiest tezamen (dus niet een 7 per vak). Een positief advies is nodig van de resultaten vergadering bij periode 3. Hierbij wordt naast resultaten ook naar studiehouding en zelfstandigheid gekeken. De leerling moet cognitief ‘ruimte’ over hebben om deze verzwaring in het examenjaar aan te kunnen. Met een afgerond zevende vak kan een leerling naar de havo of een MHBO-traject gaan volgen (hiervoor gelden aanvullende eisen).

 

N.B: Op het keuzeformulier moeten er meerdere voorkeuren aangeven worden in volgorde van 1, 2 of 3. Dit heeft te maken met het feit dat we vooraf niet weten wie welke keus gaat maken en hoe dit qua hoeveelheid uitpakt. Als een keuzevak weinig wordt gekozen houdt de school zich het recht voor om dit arrangement niet aan te bieden! Natuurlijk proberen we iedereen op zijn of haar 1e keus in te delen!

Keuzevakken bb, kb en gl