Ons onderwijsaanbod

Het groene onderwijs aan één van de Aeres scholen leidt je op voor een groene toekomst! De groene sector in Nederland is van internationaal topniveau. Er is steeds meer aandacht en interesse voor gezond en veilig voedsel, een duurzame economie en de natuur. De groene omgeving vraagt ook steeds meer om kennis en goed opgeleide mensen. Met een Aeres VMBO Almere diploma op zak kan een leerling makkelijk doorstromen naar het mbo.

Naast de reguliere vakken het profielvak Groen

Aeres VMBO Almere is een vmbo-groenschool waarbij leerlingen les krijgen in dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen, zoals Nederlands en Wiskunde. Maar zij krijgen ook het profielvak Groen. Hier vallen de groenvakken Bloem, Dier, Groen en Food onder. Wij bieden onderwijs in de leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bl), kaderberoepsgerichte leerweg (kl) en gemengde leerweg (gl). 

Keuzevakken

In leerjaar 3 kunnen leerlingen kiezen uit verschillende keuzearrangementen op het gebied van animal, design, outdoor, science, technics en food.

Vakken Aeres VMBO Almere

Natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid: daar gaat het om. Je leert hoe belangrijk een groene toekomst is. Ook voor een stad als Almere. Dit komt terug in de verschillende projecten en activiteiten van de school. Daarnaast leren de leerlingen met veel zelfvertrouwen zorgen voor alles wat groeit en bloeit.