De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Almere heeft als directie één directeur. Op onze school zijn twee teamleiders en drie teamcoördinatoren aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

 • Directeur: Dhr. B. Houtsma
 • Teamleider: Mevr. S. Lensen
 • Teamleider: Dhr. R. Urbach

Teamcoördinatoren

 • Teamcoördinator vmbo-bb: Mevr. D. Brouwer
 • Teamcoördinator vmbo-kb: Mevr. K. Bergman
 • Teamcoördinator vmbo-gl en HGL: Dhr. D. Kuijpers

Overige functionarissen

 • Verzuimmedewerker: Dhr. L.J. van der Maas
 • Conciërges: Dhr. C.Lucke, dhr. D. Lit en dhr. V. Lens
 • Administratie: Mevr. M. van Veenen
 • Financiële administratie: Mevrouw A. Schaper en Mevrouw H. den Hartog
 • Examensecretaris: Dhr. J. van Mansom
 • Interne contactpersonen: Dhr. D. Lit en mevr. J Kruit
 • Aanspreekpunt bij pestgedrag: Mevr. D. Brouwer
 • Zorgcoördinator en Orthopedagoog : Mevr. T. Deckers
 

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

 • Dhr. B.M.P. Pellikaan , voorzitter
 • Dhr. M.H.C. Komen, vice-voorzitter
 • Mevr. G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl