De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Almere heeft als directie één directeur. Op onze school zijn twee teamleiders en vier teamcoördinatoren aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

  • Directeur: Dhr.Y. Kok
  • Teamleider: Mevr. S. Lensen
  • Teamleider:Mevr. D. Brouwer
  • Teamleider Mevr. M. Focke

Contactgegevens met betrekking tot verzuim, administratie of andere zaken klik hier.

Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. De Raad van Bestuur van Aeres bestaat uit:

  • Dhr. B.M.P. Pellikaan, voorzitter
  • Dhr. M.H.C. Komen

Algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO is mevrouw G.J.M. Kruijer

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl