Een gezonde school stimuleert de gezondheid van leerlingen en van het personeel. Gezonde leerlingen presteren beter!

We besteden aandacht aan gezonde voeding, zoals in onze kantine. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen gezondere kantine van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar controleren we het aanbod door middel van de Kantinescan zodat onze kantine de gezondere kantine blijft. De uitkomsten van deze scan worden gerapporteerd aan de directie. 

In de school is energy drank niet toegestaan, besteden we aandacht aan ontbijten en er is ook een watertappunt in de school.

Ook hebben we een rookvrij schoolplein en gaan en staan we voor een school waar iedereen zich goed en veilig voelt.

In de onderbouw is de projectweek gezonde school waarbij allerlei onderwerpen aanbod komen zoals voorlichting over alcohol, drugs en gamen, lekker in je vel zitten, seksuele voorlichting, afval, bewegen en gezonde voeding en nog veel meer.