Gras
Hieronder lees je alle updates die specifiek gelden voor Aeres VMBO Sneek. Daaronder lees je alle algemene updates die voor Aeres VMBO en Aeres-breed gelden.  

Alle updates Aeres VMBO Sneek

Naast de algemene updates die Aeres-breed gelden, zijn er voor deze locatie geen specifieke updates.

Alle updates Aeres VMBO

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. De vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021

Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

14 januari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 7 februari 2021

Het kabinet maakte op 12 januari jongstleden bekend dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd. Bovendien zijn de anderhalve meter-maatregelen binnen het onderwijs verder aangescherpt. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers: 

Onderwijs

De periode waarin op alle onderwijslocaties een groot deel van het fysiek onderwijs is vervallen, is verlengd tot en met 7 februari 2021. De huidige uitzonderingen op deze maatregelen blijven bestaan:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Afstandsregels aangescherpt

Waar mogelijk moeten leerlingen op het vmbo nu ook anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar gaan bewaren. Deze regel gold al voor studenten op het mbo en hbo en voor leerlingen, studenten en cursisten ten opzichte van docenten. Ook voor het Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs) luidt de afstandsregel voor leerlingen onderling: ‘houd anderhalve meter afstand waar mogelijk’. 
Waar van toepassing blijven verder de bestaande RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. 

Reizen

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot en met maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

15 december 2020

Afstandsonderwijs binnen Aeres VMBO van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om landelijk fysieke onderwijsactiviteiten voor een groot deel stop te zetten. De maatregel duurt van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen en medewerkers van Aeres VMBO.

 • Met ingang van woensdag 16 december vervalt een groot deel van de lessen op de onderwijslocaties van Aeres VMBO. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is sprake van een aantal belangrijke uitzonderingen op deze maatregel:
  • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
  • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
  • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
  • Voor Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.
 • De onderwijslocaties van Aeres VMBO blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen.
 • Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
 • Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot half maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.
 • Waar van toepassing blijven de RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Aeres VMBO doet er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.
Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit Coronaproof te kunnen organiseren. De onderwijslocaties zullen hierover zelf de ouders en leerlingen informeren. 

 30 november 2020

Landelijke verplichting dragen mondkapje 

Zoals verwacht stelt de Rijksoverheid per 1 december 2020 landelijk het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimten en binnen het onderwijs. 
Omdat het dragen van een mondkapje buiten de normale lessituatie al verplicht was op onze vmbo-locaties, verandert er in praktische zin niets voor onze leerlingen. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt alleen voor plaatsen buiten de normale lessituatie. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Ook in praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen leerkracht/medewerker en leerling niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen. 
 • Rekenend vanaf 1 december 2020 geldt de maatregel voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging. 
 • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.
 • Het mondkapje heeft als doel de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. De Rijksoverheid geeft aan dat een sjaal of bandana daartoe niet afdoende is. Ook een spatscherm (faceshield) wordt niet als mondkapje gezien, omdat deze de mond en neusgaten niet volledig bedekt.

De mondkapjesplicht geldt in principe voor iedereen in de school. Als er zwaarwegende redenen zijn om geen mondkapje te dragen, bijvoorbeeld wegens medische redenen, dan zoeken we naar passende maatregelen. Samen kunnen we het coronavirus zoveel mogelijk buiten de school houden.

12 november 2020

Mondkapjesplicht alle locaties Aeres VMBO

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle Aeres VMBO locaties de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. De Raad van Bestuur van Aeres heeft dit besluit genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag.

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort.
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres VMBO zijn in het belang van leerlingen en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die naar verwachting per 1 december 2020 gaat gelden.

Door het al geldende dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid, doordat scholen hierop kunnen handhaven.
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd.

Leerlingen en hun ouders worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht.

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Elke vmbo-locatie heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen is er voortdurend aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

 

10 juli 2020

Aeres VMBO opent de deuren

Op 24 juni jl. heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2020 de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voorgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor de leerlingen die in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

Dit besluit houdt in dat Aeres VMBO de deuren van de locaties weer volledig opent bij de start van het schooljaar ’20-’21 en kunnen alle leerlingen weer op alle dagen naar school.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd. In onze scholen wordt daar op allerlei manieren aandacht voor gevraagd.

 

22 april

Maatregelen verlengd tot 20 mei

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres VMBO betekent dit alle scholen gesloten blijven tot 20 mei. Wel treffen we voorbereidingen om vanaf 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

01 april 2020

Gevolgen besluit kabinet 31 maart voor Aeres VMBO

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april.  De scholen van Aeres VMBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres VMBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Opvang op locaties
Het afstandsonderwijs gaat door op de wijze zoals dat de afgelopen weken ook heeft plaatsgevonden. De scholen werken samen met de gemeente en jeugdzorg aan opvang van kwetsbare leerlingen. De opvang wordt per locatie opgepakt en verder ingevuld.

Afronden schoolexamens
Zoals bekend zijn alle centrale examens komen te vervallen. De schoolexamens bepalen nu het eindresultaat van de leerling. De zak- en slaagregeling is tot op heden nog niet bekend gemaakt. Dit zal naar verwachting nog een week duren. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gedeeld.

 

24 maart 2020

Centraal examen voor vmbo-leerlingen komt te vervallen

Het kabinet heeft besloten dat het centraal examen voor middelbare scholieren niet doorgaat en definitief wordt geschrapt. Minister Slob heeft tevens bepaald dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd. De zak-slaagregeling volgt zo spoedig mogelijk.

Voor alle locaties van Aeres VMBO geldt het volgende:

 • Alle centrale examens komen te vervallen.
 • De schoolexamens bepalen het eindresultaat van de leerling.
 • Het afronden van de schoolexamens gaat wél door. Hier is tot begin juni de tijd voor.
 • De nog uit te voeren schoolexamens vinden waar mogelijk op afstand plaats.
 • In die gevallen waar het schoolexamen niet op afstand kan plaatsvinden, wordt deze zo laat mogelijk gepland en op school uitgevoerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen.
 • Zodra er meer duidelijkheid is over de uniforme zak- en slaagregeling wordt dit gecommuniceerd.
 • Er blijft mogelijkheid tot beroep en herkansing.
 • Met het vervolgonderwijs (mbo en havo) zijn landelijk afspraken gemaakt over de doorstroom.

17 maart 2020

Examens Aeres VMBO en MBO onder voorwaarden mogelijk 

Het Ministerie van OCW heeft besloten dat examens en praktijkexamens onder voorwaarden door kunnen gaan. De manier waarop daar invulling aan wordt gegeven kan per Aeres VMBO- en MBO-school verschillen. Hierover wordt rechtstreeks met leerlingen, studenten en cursisten gecommuniceerd.

Onderwijs op afstand
Tot en met 6 april worden geen lessen en trainingen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. Waar mogelijk wordt onderwijs op afstand gegeven. 
Aeres de schoollocaties open voor zover mogelijk. Ook hiervoor geldt dat de situatie per locatie kan verschillen en dat hierover rechtstreeks met de leerlingen, studenten en cursisten wordt gecommuniceerd.

Alle updates Aeres-breed

25 februari 2022

Mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen

Een aantal eerder aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen zijn vanaf 25 februari 2022 van kracht. Concreet gaat het om het vervallen van de afstandsregels en de mondkapjesplicht. Binnen Aeres betekent dit dat:

 • De mondkapjesplicht op alle Aeres-locaties is vervallen. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden is op alle Aeres-locaties vervallen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Een aantal voorzorgsmaatregelen blijven gelden:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Naast fysiek onderwijs kunnen ook overige werkzaamheden op locatie plaatsvinden. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
  o geef elkaar ruimte waar het kan.

16 februari 2022

Verdere afbouw coronamaatregelen

De overheid bouwt in stappen de coronamaatregelen verder af. Hieronder een overzicht van wat dit betekent binnen Aeres:

Thuiswerkadvies per direct versoepeld
Het thuiswerkadvies is versoepeld. Het advies ‘werk thuis indien mogelijk’ is vervallen. Naast het geven van fysiek onderwijs geldt nu bij ook overige werkzaamheden dat dit weer op locatie kan. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
Aeres is blij dat alle collega’s hierdoor weer met elkaar kunnen samenwerken op locatie.

Versoepelingen per 18 februari 2022
Per 18 februari 2022 gelden de volgende versoepelingen:

 • Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten;
 • Voor Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat:
  • open dagen weer mogelijk zijn. Ouders, verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) mogen de school weer bezoeken;
  • scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten;
  • tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).

Versoepelingen per 25 februari 2022
Per 25 februari worden twee belangrijke versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt op alle Aeres-locaties. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt op alle Aeres-locaties.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Ondanks de versoepelingen gelden er nog een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Hou je tot 25 februari aan de afstandsregels en de regels voor het dragen van een mondkapje;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  • was regelmatig je handen;
  • niezen en hoesten in de ellebogen;
  • geen handen schudden.

26 januari 2022

Versoepelingen quarantaineregels

De overheid heeft de quarantainemaatregelen met betrekking tot corona versoepeld. Voorzichtigheid blijft geboden, maar het brengt ook meer flexibiliteit. Hieronder een overzicht van wat dit betekent:

Leerlingen en studenten tot 18 jaar
Leerlingen en studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine, mits zij zelf klachtenvrij zijn. Het dringende advies aan blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Medewerkers en studenten vanaf 18 jaar
Medewerkers en studenten van 18 jaar en ouder hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine, mits zij zelf klachtenvrij zijn EN:

 • langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad OF
 • korter dan 8 weken geleden positief zijn getest

Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft bovendien om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Bij klachten in quarantaine
Voor iedereen met klachten blijft gelden:

 • Blijf thuis en doe direct een zelftest;
 • Bij een positieve uitslag van de zelftest: laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD en ga thuis in isolatie.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Hou je aan de regels voor het dragen van een mondkapje.
  • Dit is van toepassing bij verplaatsing in de gebouwen;
  • In het mbo en hbo geldt dat het mondkapje bovendien verplicht is op de zitplaats wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  • was regelmatig je handen;
  • niezen en hoesten in de ellebogen;
  • geen handen schudden.

 

15 januari 2022

Hervatting fysiek onderwijs bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vanaf 17 januari 2022

Aeres MBO en Aeres Hogeschool starten op maandag 17 januari weer met het geven van fysiek onderwijs. Dit volgt uit het kabinetsbesluit om het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universiteiten weer te openen. Er zijn een aantal aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht:

Aeres MBO en Aeres Hogeschool
Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool wordt vanaf 17 januari 2022 weer fysiek onderwijs gegeven. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, ook op de vaste zitplaats. Alleen tijdens examens waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is mag het mondkapje af. Het advies is om daarbij gebruik te maken van wegwerpmondkapjes (type ll). Lees er hier meer over;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve bij examens en tentamens;
 • Open dagen zijn mogelijk. Bij groepsgroottes boven 75 personen wordt met tijdsloten gewerkt. Het dragen van een mondkapje hierbij verplicht en waar mogelijk wordt anderhalve meter afstand gehouden;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs
Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs hebben op 10 januari al het fysieke onderwijs hervat. Hierbij gelden nog steeds de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is weer mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden.

4 januari 2022

Vanaf 10 januari 2022 hervatting fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs. Aangepast programma voor Aeres MBO en Aeres Hogeschool.

Op 10 januari 2022 gaan in Nederland de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Voor Aeres betekent dit dat vanaf die datum het fysieke onderwijs voor leerlingen van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs weer wordt hervat.
Het is nog niet bekend wanneer het fysieke onderwijs ook weer mogelijk is binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het kabinet zal dit op 14 januari 2022 heroverwegen. Hieronder een overzicht van maatregelen binnen Aeres:

Fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs, met voorzorgsmaatregelen

 • Bij het hervatten van het fysieke onderwijs binnen Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs per 10 januari gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs wordt hervat. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Aangepast programma Aeres MBO

Bij Aeres MBO wordt vanaf 10 januari 2022 gedeeltelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling;
 • Praktijklessen kunnen doorgang vinden;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft.

Aangepast programma Aeres Hogeschool

Bij Aeres Hogeschool gelden vanaf 10 januari de volgende uitgangspunten voor het onderwijs:

 • De gebouwen zijn open, van 8.00 tot 17.30 uur;
 • Geplande practica kunnen doorgaan op locatie;
 • Geplande theorielessen, worden online aangeboden;
 • Geplande 1-op-1 (begeleidings-)gesprekken tussen docent / mentor en student kunnen op locatie plaatsvinden als dat belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek;
 • Tentamens vinden volgens het rooster plaats, op locatie;
 • Voor studenten geldt het advies om bij voorkeur thuis te studeren, maar Aeres biedt de mogelijkheid om (zoveel mogelijk individueel) op school te studeren;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Overige voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:

o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
o was regelmatig je handen;
o niezen en hoesten in de ellebogen;
o geen handen schudden.

18 december 2021

Fysiek onderwijs grotendeels stilgelegd tot en met 9 januari 2022

Om stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet moeten besluiten om landelijk een lockdown af te kondigen. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres.

 • Met ingang van 20 december 2021 vervalt voor het grootste deel het reguliere fysieke onderwijs op de onderwijslocaties van Aeres. In de periode tot de kerstvakantie blijven de scholen wel open voor de opvang en begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
 • Als uitzondering geldt dat:

o onderwijs aan (voor)examenleerlingen zijn toegestaan;
o praktijklessen zijn toegestaan.

Per school wordt bekeken hoe met deze punten om te gaan in de periode tot de kerstvakantie. De scholen zullen hierover communiceren met ouders, leerlingen, studenten en cursisten.

 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft;
 • Ook al vinden er veel minder activiteiten plaats binnen de locaties, binnen de Aeresgebouwen blijven alle geldende voorzorgsmaatregelen van kracht. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk.

Normaalgesproken zal het fysieke onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, hervat worden. Omstreeks 3 januari 2022 is er een weegmoment, waarbij het kabinet zal bekijken of dit inderdaad door kan gaan. Aeres doet er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een (praktijk)examen gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. De VO-raad heeft voor het vmbo aangegeven dat de scholen maandag 20 en eventueel dinsdag 21 december nog kunnen gebruiken om alles in te regelen.

De onderwijslocaties zullen zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

3 december 2021

Zelftest gebruiken bij milde klachten

Vanuit de rijksoverheid is gemeld dat zelftesten ook bij milde corona-gerelateerde klachten gebruikt kunnen worden. Bij milde klachten is het daardoor niet meer (zoals voorheen) noodzakelijk om naar de GGD te gaan voor een coronatestest. In plaats daarvan kun je thuis een zelftest doen. Is bij een zelftest de uitslag negatief, dan hoef je vervolgens niet thuis te blijven.
Is bij de zelftest de uitslag positief, dan moet je je alsnog wel laten testen bij de GGD.

Situaties waarin je geen zelftest gebruikt:

 • Als je kwetsbaar of ernstig ziek bent, of als je in contact komt met kwetsbare personen. In deze gevallen volstaat een zelftest niet en is het advies om je bij de GGD te laten testen;
 • als je in quarantaine zit. Je kunt de quarantaine alleen beëindigen door op dag 5 bij de GGD te testen.

Als de milde klachten aanhouden, ook na een negatieve zelftest, word je geadviseerd om alsnog naar de GGD te gaan.
Voor studenten en medewerkers in het mbo en hbo geldt dat zij gratis zelftesten kunnen aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

26 november 2021

Onderwijs blijft open, met extra voorzorg

Om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het kabinet besloten om landelijk de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Het onderwijs blijft open, maar er is sprake van enkele aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die tot ten minste 19 december 2021 gelden:

Avondbijeenkomsten vervallen:
Als gevolg van de landelijk geldende maatregelen zal Aeres geen open dagen of andere bijeenkomsten organiseren na 17.00 uur ’s middags. Voor open dagen die al gepland stonden tijdens de avonduren zal naar alternatieven worden gezocht;

Afstand houden:
Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;

 • Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de afstandsregels dus wel;
 • Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

Mondkapjes:
Voor alle locaties van Aeres geldt dat het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;

Open dagen:
Open dagen die overdag worden georganiseerd blijven mogelijk, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen;

Thuis of op locatie werken:

 • Het fysieke onderwijs op de onderwijslocaties gaat door;
 • Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

Basisregels:
Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen.

 • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • was regelmatig je handen;
 • niezen en hoesten in de ellebogen;
 • geen handen schudden;

Zelftesten:
Het dringende advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Ventilatie:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Looproutes zijn aangepast om elkaar de ruimte te geven.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

24 november 2021

Richtlijnen m.b.t. afstand houden

Naar aanleiding van de aanhoudend hoge coronacijfers kondigde het kabinet op 23 november een landelijke aanscherping van de anderhalvemeterregel aan die ingaat per 24 november.
Het onderwijs vormt grotendeels een uitzondering, maar voor Aeres zijn er als gevolg van de aanscherping toch enkele consequenties. Een overzicht:

 • Afstand houden:
  o Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;
  o Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de aangescherpte afstandsregels dus wel;
  o Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

De overige regels blijven gelden:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat door. Voor de medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 november 2021

Coronamaatregelen blijven van kracht

Naar aanleiding van nog steeds oplopende coronacijfers kondigde het kabinet op 12 november verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Voor het onderwijs blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. De maatregelen op een rij:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven gewoon mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door. Voor de medewerkers geldt voor overige werkzaamheden het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

03 november 2021

Aanscherping coronamaatregelen

Naar aanleiding van oplopende coronacijfers kondigde het kabinet aanscherpingen van de coronamaatregelen aan die op 6 november 2021 van kracht worden. De aanscherpingen hebben voor Aeres de volgende consequenties:

 • Mondkapjes:
  - Binnen de hogeschool,- en mbo-locaties van Aeres is het dragen van een mondkapje vanaf 6 november verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  - Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  - Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
  - Voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld als volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door;
 • Aeres roept iedereen opnieuw op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  - blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt;
  - was regelmatig je handen;
  - niezen en hoesten in de ellebogen;
  - geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.
  Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 september 2021

Verdere versoepeling coronamaatregelen per 25 september 2021

De Rijksoverheid heeft met ingang van 25 september belangrijke versoepelingen van de coronamaatregelen binnen het onderwijs aangekondigd. De versoepelingen zijn mede mogelijk doordat de vaccinatiegraad in Nederland de laatste maanden flink gestegen is. Binnen Aeres houden de versoepelingen het volgende in:

 • Op alle locaties vervallen de nog geldende regels m.b.t. het houden van anderhalve meter afstand; 
 • Het dragen van een mondkapje in de gangen, kantine en overige verkeersruimten is niet langer verplicht. Voor lessituaties was de verplichting reeds vervallen;
 • Binnen Aeres MBO en Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Waakzaam blijven

Aeres is blij met de nieuwe versoepelingen maar blijft waakzaam, omdat het risico op coronabesmettingen nog steeds bestaat. Daarom geldt nog steeds: 

 • Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • Op de locaties is extra aandacht voor goede ventilatie.

Naast de toegenomen vaccinatiegraad helpt het blijven naleven van nog geldende coronamaatregelen om het gevoel van veiligheid te versterken. Aeres blijft de adviezen en instructies van de Rijksoverheid volgen en roept iedereen op om waakzaam te blijven en de aanwijzingen waar nodig te blijven volgen.

23 augustus 2021

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

Aeres volgt in haar coronabeleid de maatregelen van de Rijksoverheid. Na eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen binnen het voortgezet onderwijs, zijn er nu vanaf maandag 30 augustus ook versoepelingen binnen het mbo en hbo. Hieronder een overzicht:

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs

 • De locaties van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs zijn volledig open voor fysiek onderwijs;
 • Bij verkoudheidsklachten geldt voor medewerkers en leerlingen: blijf thuis;
 • Leerlingen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden tot hun docenten;
 • Buiten de lessen om is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte;
 • In praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen docent/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen;
 • Het advies aan medewerkers en studenten is om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • Looproutes in de gebouwen, zorgen ervoor dat contact beperkt blijft;
 • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Aeres MBO en Aeres Hogeschool

Vanaf maandag 30 augustus 2021 is er weer meer fysiek onderwijs op de locatie mogelijk:

 • Studenten en docenten hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar.
 • Bij verkoudheidsklachten geldt voor studenten en medewerkers: blijf thuis;
 • Het advies aan medewerkers en studenten is om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gangen, kantine en overige verkeersruimten is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden;
 • Looproutes in de gebouwen, zorgen ervoor dat contact beperkt blijft;
 • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

14 juni 2021

Reizen naar landen met code ‘groen’ of ‘geel’ mogelijk

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

25 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Voor Aeres en Nordwin College betekent dit dat alle vmbo-locaties zich voorbereiden om uiterlijk 7 juni weer volledig open gaan. De exacte datum wordt vanuit de locaties met leerlingen en ouders gecommuniceerd.

Richtlijnen

Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

21 april 2021

Binnenkort weer fysiek onderwijs mogelijk bij Aeres Hogeschool

Studenten binnen het hoger onderwijs kunnen vanaf 26 april weer fysiek onderwijs op locatie volgen, voor maximaal een dag per week. Dit werd duidelijk in de persconferentie van het kabinet op 21 april. Voor Aeres Hogeschool betekent dit dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

11 maart 2021

Update reisbeleid

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat Aeres de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid volgt. Om die reden wordt er momenteel binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Deze maatregel geldt al geruime tijd en werd deze week verlengd tot en met 15 april 2021.

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt de verwachting dat dit minimaal een dag in de week is. Bovendien geeft de overheid ook weer ruimte binnen het mbo voor praktijkonderwijs tijdens de avondklok-uren.
De vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021

Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

14 januari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 7 februari 2021

Het kabinet maakte op 12 januari jongstleden bekend dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd. Bovendien zijn de anderhalve meter-maatregelen binnen het onderwijs verder aangescherpt. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers: 

Onderwijs

De periode waarin op alle onderwijslocaties een groot deel van het fysiek onderwijs is vervallen, is verlengd tot en met 7 februari 2021. De huidige uitzonderingen op deze maatregelen blijven bestaan:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Afstandsregels aangescherpt

Waar mogelijk moeten leerlingen op het vmbo nu ook anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar gaan bewaren. Deze regel gold al voor studenten op het mbo en hbo en voor leerlingen, studenten en cursisten ten opzichte van docenten. Ook voor het Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs) luidt de afstandsregel voor leerlingen onderling: ‘houd anderhalve meter afstand waar mogelijk’. 
Waar van toepassing blijven verder de bestaande RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. 

Reizen

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot en met maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

15 december 2020

Afstandsonderwijs binnen Aeres en Nordwin College van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om landelijk fysieke onderwijsactiviteiten voor een groot deel stop te zetten. De maatregel duurt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres en Nordwin College.

 • Met ingang van woensdag 16 december vervalt een groot deel van de lessen op de onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is sprake van een aantal belangrijke uitzonderingen op deze maatregel:
  o Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan; 
  o Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
  o De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
  o Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.
 • De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen.
 • Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
 • Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot half maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.
 • Waar van toepassing blijven de RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Aeres en Nordwin College doen er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit Coronaproof te kunnen organiseren. De onderwijslocaties zullen hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

30 november 2020

Mondkapjes verplicht binnen onderwijslocaties

Zoals verwacht stelt de Rijksoverheid per 1 december 2020 landelijk het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten en binnen locaties van het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. De maatregel geldt in eerste instantie voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging.

Als gevolg hiervan geldt binnen Aeres en Nordwin College het volgende:

 • Binnen alle onderwijs- en cursuslocaties van Aeres geldt vanaf 1 december 2020 de verplichting om een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in principe alleen voor plaatsen buiten de normale lessituatie. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. De verplichting geldt in principe voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging.
  Voor locaties waar geen onderwijs wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het Bestuursbureau, geldt geen verplichting, maar het dringend advies tot het dragen van een mondkapje wanneer men zich niet op de vaste werk- of vergaderplek bevindt.
 • Ook in praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen docent/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte.
 • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.
 • Het mondkapje heeft als doel de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. De Rijksoverheid geeft aan dat een sjaal of bandana daartoe niet afdoende is. Ook een spatscherm (faceshield) wordt niet als mondkapje gezien, omdat deze de mond en neusgaten niet volledig bedekt.

De mondkapjesplicht die de overheid per 1 december instelt betekent in praktische zin geen verandering voor de locaties van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en de onderwijslocaties van Nordwin College. Vanwege de hogere bezettingsgraad was het dragen van een mondkapje buiten de lessituatie daar al verplicht sinds 16 november 2020.

Thuis of op locatie werken

Het beleid op het gebied van thuiswerken of op locatie is niet gewijzigd. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel én het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig. Voor andere medewerkers, die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het primaire proces, geldt dat zij thuis werken tenzij het niet anders kan.

Bijeenkomsten

De Aeres-organisatie blijft terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zoals bijvoorbeeld open dagen. Het advies is om, indien mogelijk, de bijeenkomst online te organiseren en daarmee te voorkomen dat mensen vanuit verschillende huishoudens met elkaar in contact komen.
Wanneer voor de bijeenkomst toch mensen fysiek bijeen komen, geldt met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Het maximum van 30 personen geldt niet voor rechtstreeks aan onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals docentbijeenkomsten, lessen en trainingen.

12 november 2020

Mondkapjes verplicht binnen vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Dit besluit is genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag. 

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen. 
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen, studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres en Nordwin College zijn in het belang van leerlingen, studenten en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die waarschijnlijk per 1 december 2020 gaat gelden. 

Door het reeds bestaande dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid, doordat scholen hierop kunnen handhaven. 
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd. 

Leerlingen en hun ouders en studenten worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht. 

14 oktober 2020

In een persconferentie op 13 oktober 2020 kondigde het kabinet nieuwe maatregelen en adviezen aan, met als doel het aantal coronabesmettingen terug te dringen. We volgen de landelijke richtlijnen en waar nodig is het beleid met betrekking tot corona aangescherpt. Aeres doet een klemmend beroep op iedereen binnen de organisatie om de maatregelen ter harte te nemen, zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt om zich verder te verspreiden. Een aantal belangrijke maatregelen op een rij:  

Mondkapjes

 • Binnen alle onderwijs- en cursuslocaties van Aeres en Nordwin College geldt per 15 oktober 2020 het dringende advies tot het dragen van een mondkapje, op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Het advies om buiten de lessituatie een mondkapje te dragen gold al voor de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College en is nu in navolging op het advies van de Rijksoverheid verbreed;
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;  
 • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in eigen bezit te hebben. Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt;
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld;
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was. 

Thuis of op locatie werken

Het beleid op het gebied van thuiswerken of op locatie is niet gewijzigd. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel én het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig. Voor andere medewerkers, die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het primaire proces, geldt dat zij thuis werken tenzij het niet anders kan. 

Bijeenkomsten

De Aeres-organisatie blijft terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zoals bijvoorbeeld open dagen. Het advies is om, indien mogelijk, de bijeenkomst online te organiseren en daarmee te voorkomen dat mensen vanuit verschillende huishoudens met elkaar in contact komen.
Wanneer voor de bijeenkomst toch mensen fysiek bijeen komen, geldt met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Het maximum van 30 personen geldt niet voor rechtstreeks aan onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals docentbijeenkomsten, lessen en trainingen.

2 oktober 2020

Gebruik van mondkapjes op vo-locaties

De rijksoverheid heeft een dringend advies gepubliceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het vo-onderwijs.
Aeres volgt dit advies en daarom gelden binnen onze organisatie vanaf 5 oktober a.s. de volgende richtlijnen:

 • Op alle vo-locaties (vmbo en praktijkonderwijs) van Aeres en Nordwin College geldt het dringende advies tot het dragen van een mondkapje in ruimtes waar anderhalve meter tussen leerlingen en leerkrachten niet te garanderen is. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht en leerling niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen;
 • Op locaties waar vmbo en mbo gecombineerd zijn, geldt het bovenstaande dringende advies om praktische redenen ook voor het mbo-gedeelte;
  Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;
 • Leerlingen, studenten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in het bezit te hebben.
  Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

29 september 2020

Extra waakzaamheid

In de persconferentie van het kabinet werden op 28 september 2020 aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op 29 september en zijn drie weken geldig. Naar aanleiding hiervan geldt binnen de Aeres-organisatie het volgende:

 • De onderwijsactiviteiten gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel en het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig.
 • Voor andere medewerkers die niet noodzakelijk zijn voor het primaire proces geldt dat zij thuiswerken tenzij het niet anders kan.
 • De Aeres-organisatie is zeer terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zeker als hiervoor niet noodzakelijke reisbewegingen plaats moeten vinden. Altijd geldt hierbij een maximale groepsgrootte van 30 personen.
 • Onveranderd worden de adviezen van de GGD en het RIVM gevolgd ten aanzien van het testen op corona en/of eventueel noodzakelijk thuisquarantaine. Deze beslisboom kan hierbij wellicht behulpzaam zijn.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend en daarnaast volgen de onderwijsinstellingen per sector de protocollen van de branche. We blijven waakzaam, met als doel om steeds een gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor onze leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

28 september 2020

Een week afstandsonderwijs bij Aeres VMBO Lelystad

Bij Aeres VMBO in Lelystad krijgen de leerlingen vanaf dinsdag 28 september tot en met maandag 5 oktober onderwijs vanuit huis. Aanleiding voor de maatregel is een medewerker die met corona besmet is en contact heeft gehad met collega’s. De GGD adviseert nu dat deze collega’s in quarantaine thuis moeten blijven en deze groep is te groot om het onderwijs op locatie door te kunnen laten gaan. In plaats daarvan wordt nu onderwijs op afstand gegeven. Ouders en leerlingen zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.

21 september 2020

Beleid voor internationale reizen sinds 1 september 2020

Sinds 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. Het volgende beleid is van toepassing:

 • Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( hierna BuZa) is altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel medewerkers als studenten. BuZa geeft met kleurcoderingen aan welke landen als risicolanden worden beschouwd. Aeres baseert haar beleid m.b.t. reizen op deze kleurcoderingen. 
 • Codes rood en oranje betekenen: in geen geval reizen. 
 • Code geel betekent voor medewerkers dat alleen na overleg met /goedkeuring van faculteits-/locatiedirecteur en verantwoordelijke(n) voor Internationaal op locatie een reis plaatsvindt. Voor het Bestuursbureau geldt dat goedkeuring nodig is van de direct leidinggevende. Studenten kunnen alleen op reis na akkoord van de studieleider of betreffende teamleider, die een verzoek op zijn/haar beurt voorlegt aan de faculteits-of locatiedirecteur. 
 • Medewerkers of studenten die op eigen initiatief een reis  (stage, studie, project) voorbereiden/uitvoeren waarvoor een negatief advies geldt, kunnen geen aanspraak maken op  welke steun dan ook vanuit Aeres en, in geval van studie, evenmin op toekenning van  studiepunten. 
 • Voor alle internationale studie-activiteiten die in principe weer starten vanaf 1 september geldt, dat er een alternatief scenario beschikbaar moet zijn, voor het geval er geen toestemming voor de desbetreffende activiteit wordt gegeven c.q. voor het geval dat de maatregelen weer aangescherpt worden. 
  Dit alternatieve scenario moet aansluiten bij de desbetreffende opleiding en wordt afgestemd met de studieleider en de examencommissie. Het alternatief kan eruit bestaan dat de internationale activiteit op een ander moment in de opleiding alsnog wordt uitgevoerd ofwel dat er een gelijkwaardige studieactiviteit wordt aangeboden.

Uitgaande studenten voor studie, stage, praktijkleren, excursie, afstuderen binnen Europa:

 • Stages en excursies binnen Europa zijn vanaf 1 september 2020 in principe weer mogelijk, maar uitsluitend naar landen / gebieden waar code geel of groen geldt. Een voorgenomen stage of excursie moet ook dan overigens altijd goedgekeurd zijn door de studieleider, of betreffende teamleider. Ook afstemming met het International Office (Hogeschool) is altijd noodzakelijk.
 • Aeres is niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met een eventuele voortijdige beëindiging van een buitenlands verblijf in verband met een gewijzigde Corona-situatie. Deze clausule is opgenomen in het stagecontract. 
 • Vanuit de EU is aangegeven dat er ook in het najaar coulant wordt omgegaan met toegekende Erasmus+ beurzen. D.w.z. dat dezelfde overmachtsregels van toepassing zullen zijn, die ook eerder golden. 

Uitgaande studenten voor studie, stage, afstuderen buiten Europa:

 • Aeres adviseert dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen buiten Europa en neemt geen verantwoordelijkheid voor studenten die dit advies negeren. Veel gebieden buiten Europa hebben code rood of oranje of de Corona-situatie is onduidelijk. Aeres acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot en neemt hiervoor dus geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Dit advies is van kracht tot het moment dat de directie een ander besluit neemt hieromtrent. Opnieuw geldt hier dat richtlijnen van BuZa leidend zijn.

Inkomende studenten:

 • De regels en richtlijnen van de thuisinstelling en land van herkomst  bepalen of een student naar Nederland kan afreizen en of iemand in quarantaine moet. Voor niet-EU studenten die naar Aeres willen komen voor studie, stage of uitwisseling geldt dat het advies van BuZa, met risico-codering van het zendende land, van toepassing is. Dat gebeurt automatisch in geval van visumplicht.
 • De internationale opleidingen en minoren die gepland stonden, zullen daadwerkelijk starten.   
 • Na binnenkomst in Nederland zijn de nationale (RIVM) richtlijnen (quarantaine, hygiëne, social distancing) van toepassing voor de internationale studenten,  evenals eventuele aanvullende regels of richtlijnen vanuit Aeres.
 • In het 1e semester van schooljaar 2020/2021 worden de  internationale onderwijsprogramma’s zoveel mogelijk op locatie, dus live aangeboden.  Indien nodig kan omgeschakeld worden naar online onderwijs.
 • Voor internationaal onderwijs dat wordt uitgevoerd met internationale partners, wordt samen met die partners en per opleiding, vastgesteld hoe het gemeenschappelijke programma zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de (internationale) uitgangspunten van de desbetreffende opleiding.

Maatwerk-trainingen en internationale projecten:

 • Geplande maatwerk-trainingen voor niet-EU studenten in Nederland worden uitgesteld. 
 • Hervatting van internationale projecten (OKP en vergelijkbare projecten (buiten EU) kan pas wanneer BuZa en Nederlandse ambassade in het doelland aangeven dat het veilig is om ter plaatse te werken. Dan nog wordt in overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / coördinator internationaal en betrokken reiziger(s) afgestemd of een beoogd bezoek door kan gaan.
 • Om de voortgang van projecten zo goed mogelijk te borgen, wordt ingezet op het realiseren van online uitvoering van (een deel van de) projectactiviteiten.
 • Voor internationale projecten binnen Europa geldt dat over reizen in het kader van deze projecten wordt besloten na overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / internationaal coördinator en de projectleider, op grond van adviezen van projectpartner en eventueel de Nederlandse ambassade ter plaatse.

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

26 juni 2020

Versoepelingen mogelijk in onderwijsactiviteiten van Aeres

De versoepelingen die de overheid op 24 juli aankondigde t.a.v. de coronamaatregelen bieden extra ruimte voor de (onderwijs)activiteiten van Aeres. 

Aeres VMBO
Voor Aeres VMBO geldt dat het onderwijs met ingang van het schooljaar 2020/21 weer vrijwel normaal verloopt. De anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling vervalt. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van het onderwijzend personeel. Ook voor medewerkers onderling blijft de anderhalve meter-regel van kracht.

Aeres Hogeschool en Aeres MBO
Voor Aeres Hogeschool en Aeres MBO geldt dat er met ingang van het studiejaar 2020/21 weer meer onderwijs op locatie mogelijk is. De anderhalve meter-regel blijft voor studenten en medewerkers echter onverminderd van kracht. De instellingen bereiden zich daarom voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Per leerjaar en per locatie wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Aeres Tech en Aeres Trainingcentra
Voor het cursusonderwijs dat plaatsvindt binnen Aeres Tech en de Aeres Training Centra geldt dat dit vanaf 1 juli weer zoveel mogelijk op de normale manier plaatsvindt, met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Buitenlandse reizen 
Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Open dagen en evenementen
Vanaf 1 juli 2020 kunnen binnen Aeres weer open dagen en andere evenementen voorbereid en/of georganiseerd worden. Hierbij geldt dat ten allen tijde de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Dat betekent onder andere dat de anderhalve meter-regel wordt toegepast en, wanneer van toepassing de gestelde maxima ten aanzien van het aantal bezoekers binnen of buiten.

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

22 april 2020

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres betekent dit dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn in de maatregelen die reeds genomen zijn. Wel is het zo dat binnen Aeres VMBO voorbereidingen worden getroffen om op 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

Verder hebben de maatregelen tot gevolg dat Aeres alle evenementen tot 1 september 2020 heeft geschrapt. Diverse Aeres-instellingen organiseren digitale open dagen, waardoor het informeren van geïnteresseerde nieuwe leerlingen, studenten en cursisten toch deels kan plaatsvinden. 

Het onderwijs binnen Aeres wordt waar mogelijk op afstand verzorgd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Bovendien worden scenario’s uitgewerkt die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid van Aeres:
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats zouden vinden t/m 6 april gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

15 maart 2020

Geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres tot en met 6 april, maar het onderwijs gaat zoveel mogelijk door op afstand

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om de onderwijsactiviteiten op scholen (nagenoeg) stop te zetten. De gezondheid van alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers staat voor Aeres voorop. Vanuit dat uitgangspunt staat hieronder welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

1. Lessen op scholen en locaties van Aeres vervallen

Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april worden geen lessen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. 
Deze nieuwe maatregel geldt voor Aeres Praktijkonderwijs in Emmeloord en alle vestigingen van Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre. 

Voor Aeres Hogeschool en Aeres Tech gold sinds vorige week al dat onderwijsactiviteiten op locatie waren opgeschort.  De tijdsduur van deze maatregel is nu verlengd tot en met 6 april. Individuele uitzonderingen worden persoonlijk besproken met desbetreffende leerlingen, studenten of cursisten. 

2. Onderwijs en examens gaan zoveel mogelijk door

De gebouwen van Aeres blijven open voor medewerkers en examenkandidaten. 
De directies en onderwijsteams van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre bespreken maandag 16 maart op welke wijze er nog onderwijsactiviteiten verzorgd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bepaalde huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Leerlingen van ouders die cruciale beroepen uitoefenen kunnen contact opnemen met de directie van de school om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. Een overzicht van deze cruciale beroepen staat hier.

3. Evenementen

Aeres heeft besloten om alle evenementen t/m 15 april af te gelasten. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:

Medewerkers blijven thuis wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Docenten: deze groep wordt verzocht om naar het werk te komen om noodzakelijke onderwijsaanpassingen uit te werken en door te voeren. 
b. Onderwijsondersteunend personeel: Voor de continuïteit van het onderwijs en de noodzakelijke processen geldt dat het werk gewoon doorgaat. De gebouwen blijven open en leidinggevenden overleggen met hun teams of en op welke wijze (gedeeltelijk) thuiswerken ingevuld kan worden. Nadere informatie hierover volgt op 16 maart. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij thuiswerken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.
c. Voor alle medewerkers geldt dat er geen internationale reizen voor het werk plaatsvinden tot en met 6 april. 
d. Aeres vraagt alle medewerkers zeer terughoudend te zijn in binnenlandse reizen voor het werk en/of het uitnodigen van bezoekers op de Aeres-locaties. 

5. Leerlingen, studenten en cursisten:  

 • Er vinden tot en met 6 april geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats op de scholen en locaties van Aeres. Leerlingen, studenten en cursisten worden dan ook geacht thuis te blijven. Voor examenkandidaten geldt dat zij wel voor examens en praktijkexamens naar de locatie kunnen komen.
  Eventuele uitzonderingen op de maatregelen worden individueel met desbetreffende leerlingen, studenten en cursisten besproken.
 • Leerlingen, studenten en cursisten die verkoudheids- of griepklachten hebben mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Er vinden tot en met 6 april geen internationale reizen plaats voor studie. Dit geldt ook voor buitenlandstages en buitenlandse excursies. 
 • Je kunt voor je studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie en of met je contactpersoon vanuit je opleiding. 

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 

Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
b. Houd zoveel mogelijk een afstand van tenminste anderhalve meter ten opzichte van anderen.

13 maart 2020

Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

12 maart 2020

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet hogescholen en universiteiten opgeroepen om met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer aan te bieden op locaties van hogescholen en universiteiten. Dat betekent dat er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Onderwijsactiviteiten die doorgaan
Alle overige onderwijsactiviteiten van Aeres, waaronder die van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO, Aeres Training Centre en Aeres Tech gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat Aeres-locaties niet worden gesloten. 

3. Evenementen
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:
Medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij, waar mogelijk doorgaan met hun onderwijstaken. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. Met betrekking tot Aeres Hogeschool wordt nader besproken op welke wijze de onderwijsactiviteiten voortgezet kunnen worden. De MT’s van Aeres Hogeschool komen 13 maart bijeen om hiervoor plannen te maken, gericht op het voorkomen van studievertraging.
Voor docenten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht zoveel mogelijk thuis te werken, indien zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

b. Onderwijsondersteunend personeel: in principe gaan de werkzaamheden gewoon door. Aeres vraagt medewerkers terughoudend te zijn in reizen voor het werk en/of bezoekers uit te nodigen op de Aeres-locaties. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht thuis te werken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

5. Leerlingen, studenten en cursisten op locaties waar de onderwijsactiviteiten doorgaan:  

 • Leerlingen, studenten en cursisten worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Overige leerlingen, studenten en cursisten worden geacht de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
 • Voor leerlingen, studenten en cursisten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht om thuis te blijven wanneer zij niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn.

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 
Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie. 

10 maart 2020 (2)

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. 

2. Medewerkers woonachtig in Noord-Brabant:
Medewerkers uit Noord-Brabant worden geacht thuis blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers uit Noord-Brabant die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij doorgaan met hun onderwijstaken. Wanneer zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen echter om zoveel mogelijk thuis te werken. De docenten stemmen dit af met hun leidinggevenden.
b. Overige medewerkers: Aeres vraagt overige medewerkers thuis te werken, indien mogelijk. De medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevenden.

3. Leerlingen, studenten en cursisten, woonachtig in Noord-Brabant:  
Leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.

Overige leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht gewoon de onderwijsactiviteiten bij te wonen. Wanneer zij echter niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen om thuis te blijven.

4. Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers die niet in Noord-Brabant wonen:
Voor deze groep geldt dat alle Aeres-activiteiten waar mogelijk doorgaan, met inachtneming van de algemene aanwijzingen: 

a. Bel de huisarts indien je:

 • koorts (boven de 38 graden) hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • EN de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden bent geweest.
 • OF de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf) in Noord-Brabant, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie.

10 maart 2020 (1)

Het RIVM roept iedereen op om bij begroetingen geen handen meer te schudden. Aeres vraagt aan alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers om zich aan deze oproep te houden. 
Daarnaast volgt Aeres nauwlettend de aangescherpte beleidslijn voor Noord-Brabant. Over de consequenties hiervan voor Aeres-studenten en –medewerkers za in de loop van dinsdag 10 maart nader bericht worden.

7 maart 2020

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aeres neemt dit advies over voor alle leerlingen/studenten, cursisten en medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen. 
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om het virus onopgemerkt te verspreiden. Bel je huisarts alleen als je klachten verergeren.

4 maart 2020

Studenten en medewerkers die klachten hebben en onlangs in één van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst, worden geadviseerd om thuis te blijven. Het gaat om de volgende gebieden: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië.