Mogelijke leerwegen

Bij Aeres VMBO Nijkerk geven we onderwijs in de volgende leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • Gemengde leerweg (gl)

Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, kunnen bij ons ook een tl-diploma halen.

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Bij de basisberoepsgerichte leerweg ligt de nadruk op praktijkvakken. Ben jij een echte doener die niet graag in de boeken zit, dan is deze leerweg een goede keus. Met je bb-diploma kun je naar mbo-niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Leer jij het makkelijkst door dingen te doen of uit te proberen? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg ideaal. Je volgt beroepsgerichte praktijkvakken en theorievakken. Met je kb-diploma kun je doorleren in het mbo, niveau 3 of 4.

Gemengde leerweg (gl)

Net als bij de theoretische leerweg volg je algemene vakken op mavoniveau. Daarnaast volg je een kort beroepsgericht programma en doe je examen in een beroepsgericht vak. Met je gl-diploma kun je doorleren op mbo-niveau 4. Als je de gemengde leerweg met een extra theorievak succesvol afsluit, krijg je bij Aeres een tl-diploma (mavo).

Theoretische leerweg (tl)

Je volgt theoretisch onderwijs op mavoniveau en krijgt zo een brede basis. Met je tl-diploma kun je naar de havo of het hoogste mbo-niveau (niveau 4).

Examens

Per leerweg doe je examen in verschillende onderdelen. Alle leerlingen doen in ieder geval examen in Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke oefening, CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en maatschappijleer. De laatste drie vakken worden afgesloten met een schoolexamen. 

Examens bb/kb

Naast de bovengenoemde vakken doen leerlingen die bb of kb doen, examen in biolgie of nask (natuur-scheikunde). Deze keuze mogen zij zelf maken.

Examens gl/tl

Voor gl en tl leerlingen is biologie een vast examenvak, alleen doen zij nog examen in andere vakken. Duits, economie nask kunnen zij toevoegen aan hun examenpakket. Leerlingen van gl kiezen hier één vak van en tl leerlingen voegen twee vakken toe aan hun examenpakket.