VMBO Nijkerk jongen bij geit

Alles over aanmelden

Aanmelden

Leuk dat u en uw kind kiezen voor onze school. U kunt uw kind digitaal aanmelden via de lichtgroene knop ‘Aanmelden’ rechtsboven op deze pagina.  U kunt ook een papieren aanmeldformulier invullen, dit vindt u onder: aanmelden voor scholen

Om gemakkelijk en snel uw kind digitaal aan te melden, is het handig om een aantal gegevens en documenten bij de hand te houden:

•             Het identiteitsbewijs van uw kind voor o.a. het Burgerservicenummer
•             Gegevens van de basisschool en/of vooropleiding
•             Dyslexieverklaring
•             Dyscalculieverklaring
•             Gegevens over AD(H)D/PDDNOS/TOS etc.

We raden u aan om een scan of foto van deze documenten te maken. Deze documenten kunt u namelijk bij de laatste stap van de aanmelding uploaden/toevoegen.

Direct na het voltooien van de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat de aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat uw kind is aangenomen. Na de bevestiging ontvangt u ook meer informatie over de vervolgstappen.

Instromen

Het komt vaak voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert over het algemeen geen problemen op. De toelating wordt per leerling bekeken. Aeres VMBO Nijkerk vraagt hiertoe informatie op bij de laatste school van de betreffende leerling. Toelating tot de hogere klassen geschiedt in alle gevallen na een gesprek op school en beschikbare ruimte om in te stromen.

Heeft u vragen over het aanmelden? Mail dan uw vraag naar vmbo.nijkerk@aeres.nl  of bel 088 020 5900.