Aanmelden vanaf de basisschool

Leuk dat u en uw kind kiezen voor onze school. U kunt uw kind digitaal aanmelden van 25 maart 2024.

Naast het aanmeldformulier ontvangen wij graag dossiergegevens van uw kind:

  • Onderwijskundig rapport (OKR) basisschool
  • Intakeformulier (wordt door de administratie toegestuurd)
  • Informatie over specifieke ondersteuningsbehoeften van uw kind (bijv. psychodiagnostisch onderzoek, een OPP, dyslexieverklaring, etc.), indien dit van toepassing is

We raden u aan om een scan van deze documenten te maken. Deze documenten dient u namelijk bij de laatste stap van de aanmelding uploaden/toevoegen.

Direct na het voltooien van de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat de aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat uw kind is toegelaten. Na de bevestiging ontvangt u ook meer informatie over de vervolgstappen.

Aanmelden vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs (zij-instroom)

Het komt voor dat leerlingen instromen in een tweede of derde leerjaar. Per leerling wordt er bekeken of er plek is in de betreffende leerroute en of er voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt altijd op basis van een gesprek, contact met de school van herkomst en dossieranalyse.

Wij kunnen de aanmelding van leerlingen pas in behandeling nemen als het dossier compleet is.

Heeft u vragen over het aanmelden? Mail dan uw vraag naar vmbo.nijkerk@aeres.nl  of bel 088 020 5900.