Aeres VMBO Nijkerk is een vmbo-groenschool. Leerlingen volgen algemene vakken maar leren ook kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun toekomstige beroep. Theorie en praktijk zijn allebei belangrijk. Leerlingen gaan zelf aan de slag en leren ook waarom ze op een bepaalde manier werken. Ons onderwijsprogramma ziet er als volgt uit:

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijgen ze vanaf de eerste dag onderwijs in het brede profiel Groen. Ze gaan aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Ze leren alles over wat groeit en bloeit in de groene sector en het belang van 'groen' in de maatschappij. Dit onderwijs krijgen de leerlingen voor een groot deel in praktijklessen. Aan het einde van leerjaar 2 bepalen we of een leerling veder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde/theoretische leerweg.

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen.

Leren in domeinen

Onze leerlingen werken in verschillende domeinen. Binnen een domein staat de relatie tussen verschillende vakken centraal. Dit wordt ook wel vakoverstijgend leren genoemd. Zo kunnen leerlingen sneller verbanden leggen en de lesstof beter begrijpen en toepassen in de praktijk.