Schoolleiding Aeres VMBO en MBO compleet

Date

In 2023  zijn een aantal nieuwe mensen werkzaam bij Aeres Sneek. Door het aannemen van Ed Namink en Johannes Huisman is de schoolleiding compleet.

Directeur a.i.

In januari is de heer Ed Namink (51 jaar) op onze locatie gestart als directeur a.i. Hij is sinds 2001 werkzaam in het onderwijs en heeft gewerkt in het MBO, VMBO, Praktijkonderwijs en het cluster 4 onderwijs.

Ed Namink

“In mijn werk vind ik het erg belangrijk dat leerlingen goed begeleid worden op hun weg naar hun carrière. Om dat goed te doen is het belangrijk dat ze les krijgen van enthousiaste docenten en dat ze uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Wat mij verheugt op deze prachtige locatie van Aeres is dat deze ingrediënten zeker aanwezig zijn. De sfeer op school is erg goed en de docenten zijn enorm bevlogen en betrokken. Toen ik begin januari startte was dat direct overduidelijk. Leerlingen gingen met docenten op wintersport in Oostenrijk, op excursie naar Amsterdam en naar Spanje voor groene internationalisering. De afgelopen week heb ik veel enthousiaste leerlingen en docenten gesproken. Ik kijk uit naar de kans om op deze mooie school aan de slag te gaan.”, aldus de Interim Directeur.
"Uiteraard is niet altijd alles ‘rozengeur en maneschijn’. Er zijn best lastige tijden geweest door tijdelijke uitval en ziekte van personeel. Gelukkig is dat nu grotendeels achter de rug en worden lessen door invalkrachten opgevangen. We zullen ons uiterste best doen om eventuele opgelopen achterstanden in te halen.

Er zijn ook een aantal leuke nieuwtjes te melden. We gaan deze zomervakantie het schoolplein aan de voorkant van de school herinrichten, zorgen dat het een leuke ontmoetingsplaats wordt voor onze leerlingen en dat het moderne, groene onderwijs daar ook plaats kan vinden. Onder andere de leerlingenraad wordt gevraagd om mee te denken. Suggesties en ideeën zijn uiteraard van harte welkom."

Teamleider bovenbouw

Vanaf woensdag 1 februari is Johannes Huisman voor 5 dagen in de week starten als teamleider bovenbouw (vmbo). Hij neemt de taken van de heer Van Schalkwijk over. Hij heeft al kennis mogen maken met het team en een deel van de leerlingen en hun ouders. Hij voelt zich zeer ‘wolkom’.

De geboren en getogen Fries is de afgelopen 13 jaar werkzaam geweest in het groene onderwijs op een vergelijkbare school als de onze. In het begin als docent biologie en groene praktijkvakken. Later zijn hier taken bijgekomen die gericht waren op het ontwikkelen van het onderwijs en de organisatie die hierbij komt kijken.

Johannes Huisman

Het samen met collegae en leerlingen kleur geven aan kwalitatief goed groen onderwijs is inmiddels mijn passie geworden. Het is uiteindelijk vanuit deze passie en ervaringen dat ik nu mijn werkzaamheden bij Aeres Sneek ga voortzetten. Welke schoolfase je ook in gaat, weet dat we als school de uitdagingen graag samen met jou (en je ouders/verzorgers) aangaan. De driehoek leerling/ouder/school is namelijk onverminderd van groot belang. Hierbij blijft de coach het eerste aanspreekpunt. Vanuit mijn rol zal ik, soms op de voorgrond en soms op de achtergrond, daar waar wenselijk is, ondersteuning bieden. Voor nu wens ik iedereen een mooi vervolg van het schooljaar toe.

Werving & selectie nieuwe directeur

De procedure voor het aanstellen van een nieuwe directeur voor Aeres locatie Sneek is inmiddels opgestart. In februari zal de vacature worden uitgezet en start de werving. In maart volgen de  gespreksrondes met kandidaten. De verwachting is dat we voor 1 april 2023 de procedure succesvol af kunnen ronden.