Week tegen het pesten

Date

Goed voor elkaar!

In de week tegen het pesten besteden we op onze school extra aandacht aan pesten. Er hangen posters in de school, we geven via de mentoren voorlichting in de klassen en er is lesmateriaal verzorgd 'tegen pesten'. In november volgt een eerste project welke in het teken zal staan van pestpreventie.

Een veilige school

Wij willen een veilige plek zijn voor iedereen. Daarom accepteren we op onze school geen pestgedrag. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie. Dat betekent dat iedereen binnen de school verantwoordelijk is voor het signaleren en het optreden tegen pestgedrag. Van management, docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen tot ouders.

Het personeel zorgt voor een veilige omgeving en treedt op een eenduidige manier op bij een vermoeden van pesten of tegen pesten, wanneer dat gesignaleerd wordt. Onze school heeft een duidelijk anti-pestbeleid, wat is vastgelegd in het anti-pestprotocol op deze websitepagina en een antipestcoördinator die dit allemaal monitort en uitvoert.

Op school is mevrouw A. Autar het eerste aanspreekpunt/klankbord voor leerlingen, ouders en collega’s. Als er een pestsituatie ontstaat, vangt zij samen met de mentor de gepeste leerling (en de ouders) op, brengen de situatie in kaart en bekijken samen welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt ze eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school.