In de ban van de aardappel

Date

Presentatie PGP rondom de aardappel

Op onze school zijn we twee  jaar geleden al gestart met het Praktijkgerichte Programma (PGP) Groen in de onderbouw van GL/TL. Docenten Aukje Visser, Marjolein Kroeze en Yelena Gaastra focusten zich op het examenprogramma zoals het SLO deze beschrijft. De eerste ervaringen werden dus in het schooljaar 2023/2024 opgedaan. Dit schooljaar werden meer docenten bij de uitvoering betrokken. Ook Mettie Dijkstra en Jelmer van der Zee werkten eraan mee.

Het doel van het prakgerichte programma is dat leerlingen al in de onderbouw (praktische) kennis, vaardigheden en ervaringen opdoen. De praktijk vindt binnen en buiten de school plaats. Leerlingen krijgen zo ook een beter beeld van de maatschappij en arbeidsmogelijkheden.

In het Groene onderwijs staat de natuur centraal. Aeres VMBO Leeuwarden doet dit vanuit de 8 Groene Werelden. De maatschappij vraagt om kennis en opvattingen over o.a. water, aarde, klimaat, voeding, hi-tech, wonen en recreatie, biodiversiteit, etc.

In de eerste periode hebben eerstejaars leerlingen van de leerweg GL/TL voor Park Vijversburg in Tietsjerk vogelhuisjes ontworpen, gemaakt en geplaatst. Nu was het de beurt aan de aardappel. Jan Idsardi van Ecolana stelde Doré pootaardappels beschikbaar en Yme Meierink het nieuwe ras Sinora. Leerlingen gingen aan de slag met de opkweek van de plant. Vervolgens werden er lekker hapje van de aardappel gemaakt zoals chips, pure, kroketjes maar ook lijm!

Op woensdag 26 juni presenteerden zo’n 50 leerlingen hun ervaringen met de aardappel. Uiteraard moesten ze vertellen over de groei, de geschiedenis van de aardappel, aardappelproducten, weetjes en feitjes. Ook werd een lapbook gepresenteerd. De beoordeling  hiervan lag bij praktijkdocenten, AVO docenten, de examensecretaris, de groene projectleider en een teamleider. Het was een feest!