Kruiwagenmars Groene Scholen in Friesland!

Date

Biodiversiteitsdag en kruiwagenmars vanuit Buitenpost en Leeuwarden

Op maandag 22 mei 2023 – Internationale Dag van de Biodiversiteit – lopen studenten van een groot aantal groene scholen in Nederland met kruiwagens naar elkaars school. Kruiwagens met daarin grond vol leven en een appelboom die bij een collega-school wordt geplant.

Als symbool van toekomst, van vruchtbaarheid en als symbool van een levendig bovengronds netwerk van toekomstige boeren en tuinders. Jongeren die in het belang van hun toekomst aandacht vragen voor het net zo levendige maar onzichtbare biologische netwerk in de bodem. De mars van onze school start bij Aeres MBO Leeuwarden om 9.00 uur. Uiteraard zijn supporters welkom!

Programma op maandag 22 mei

Programma van totaal 65 leerlingen en studenten van Aeres VMBO Leeuwarden, Aeres MBO Leeuwarden en  Van Hall Larenstein:

Officiële start om 9.00 uur bij locatie Aeres MBO Leeuwarden (Jansoniusstraat 2a), met Marga Schmit (VMBO), Jans Helmers (MBO) en Emiel Elfrink (lector duurzaam bodembeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein).

Om 10.30 uur aankomst bij de Dairy Campus aan de Boksumerdyk 11. Leerlingen planten een appelboom!

Programma van leerlingen van Aeres VMBO Buitenpost:
Officiële start bij locatie Aeres VMBO Buitenpost ( Prof. Wassenberghstraat 3 );
Tussen 13.30 en 14.15 uur aankomst van de groep leerlingen van Aeres VMBO Buitenpost in Leeuwarden. Ontvangst is in de kantine van Aeres MBO Leeuwarden door onder andere Jans Helmers.
Na dit feestelijke onthaal worden de boompjes geplant. 

Biodiversiteit

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit. 

Veel levensvormen op de aarde zijn afhankelijk van elkaar. Daarin speelt variatie een belangrijke rol. Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteitsdag draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen.

Biodiversiteitsdag

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel. Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

De Nederlandse overheid heeft duurzaam gebruik en meer kennis van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen hoog op de agenda staan. Zij neemt initiatieven voor het ontwikkelen van effectief nationaal en internationaal beleid. Maar niet alleen de overheid is verantwoordelijk. Een doeltreffende aanpak van dit levensbelangrijke probleem is alleen mogelijk als overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw met elkaar samenwerken.

22 mei is daarom een feestdag voor de natuur en dag van bezinning voor de mens: biodiversiteitsdag. We staan stil bij wat de natuur ons heeft te bieden en vooral bij de onmisbaarheid ervan.